skip to Main Content

Vragen aan College inzake weesboten en boten van zeer slechte kwaliteit

29 februari 2024

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake weesboten en boten van zeer slechte kwaliteit

 

Vraag 185 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie heeft al eerder vragen gesteld over weesboten en boten van zeer slechte kwaliteit die in Westlands water liggen. De indruk bestaat dat het College schermt met het beleid dat op dat punt in wording is, maar komt maar niet met dergelijke regels. Dat duurt dus allemaal veel te lang. Bijgaand een situatie.

Nu blijkt op één van de boten waar al eerder en melding over gedaan is door onze fractie, een olielekkage te zijn waardoor het oppervlaktewater met olie besmeurd is. Dit is toch een volstrekt onwenselijke situatie en is schadelijk. Dit alles omdat de gemeente de zaak doorverwijst naar Delfland en Delfland de zaak weer doorverwijst naar de gemeente. Dit is onwenselijk en hier moet kordaat tegen worden opgetreden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met de situatie en is het College bereid om nu eindelijk eens werk te gaan maken van weesbootjes die her en der in Westland aangelijnd liggen en waar waarschijnlijk geen eigenaar meer van is, dan wel een eigenaar die de boot op deze wijze achterlaat die schadegevend is?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Back To Top