skip to Main Content

Westland Verstandig deed weer haar best voor onze starters, maar de Raad liet het weer afweten

Westland Verstandig deed weer haar best voor onze starters, maar de Raad liet het weer afweten

Het College van Burgemeester en Wethouders van Westland Verstandig, GBW en VVD nam het besluit tot aankoop van de HOT-locatie. De prijs was voor woningbouwgrond best acceptabel en heel veel lager dan de eerdere aankoopprijs door de gemeente van de gronden bij de Horti Campus waar de Raad wel mee instemde. Uiteraard wisten de coalitiepartijen dat het College het besluit tot aankoop van de HOT-locatie nam en gingen daar mee akkoord.

Vreemd is het te moeten zien dat collegepartijen GBW en VVD zelfs hun eigen wethouders die ook in het College zitten en instemden met de aankoop inclusief de prijs, afvallen door tegen het collegevoorstel te stemmen. Vreemd is het dat de GBW-wethouders hun mond houden en accepteren dat ze teruggefloten worden. Bewust gaven GBW en in mindere mate VVD een verkeerde voorstelling van zaken tijdens de vergadering (zelfs de asielzoekers kwamen er weer aan te pas) en daarmee de oppositie in de kaart spelend. De oppositie zag de kans schoon om de verwarring alleen maar groter te maken. Ineens werden miljoenen verliezen gesuggereerd, die er natuurlijk niet zijn. LTO-makelaar en CDA-er Eeltink haalde alles uit de kast om de koop af te schieten met gezochte en onjuiste argumenten. Blijkbaar gunt het CDA deze coalitie niet dat starterswoningen er komen, iets wat het CDA vele tientallen jaren vóór 2022 probeerde te realiseren, maar jammerlijk faalde. Tja .. politiek.

De dringende noodzaak van de bouw van starterswoningen zou eigenlijk geen onderwerp mogen zijn van politieke spelletjes, maar dat werd het wel! Met dank aan onze coalitiegenoten.

Toegegeven zij dat de Provincie lastig doet over de plek van bouwen en allerlei randvoorwaarden, maar daarover was het laatste woord nog niet gesproken. Dat gesprek wilde Westland Verstandig wel aan! Westland Verstandig wilde altijd al aan de Middel Broekweg bouwen, want daar is de ruimte en niet aan de andere kant tegen Honselersdijk aan. Het was nou net GBW die steeds dure huizen wilde bouwen tegen Honselersdijk aan. Hun raadslid Van den Berg maakte zowat een kruistocht voor dat vreemde idee. Westland Verstandig denkt dat we al dure huizen genoeg hebben in Westland en daar was deze plek niet voor bedoeld!

Westland Verstandig wilde ook altijd al dat de starterswoningen uitwegen naar de Middel Broekweg en dat de woningen alleen aan Westlandse starters zouden worden gegund. Jammer dat de Raad dit plan weer dwarsboomt en in feite onze starters bewust in de kou laat staan. Jammer dat we niet het goede gesprek met de Provincie kunnen voeren, omdat ook de Provincie steeds aangeeft dat zij meer goedkope huizen wenst te realiseren.

Kort en goed: gemiste goede kans. Uiteraard wil Westland Verstandig het beste voor Westland en haar inwoners en dat blijft ze vinden. Meer dan onze stinkende best doen kunnen we in dit politieke klimaat ook niet doen, ook niet voor onze starters die nu al te lang wachten op een passende woning.

Back To Top