skip to Main Content

Gravin Machteldbeeld hoort echt MIDDEN op het Marktplein. Echt geen tijd en kosten meer maken, maar gewoon snel doen

Gravin Machteldbeeld hoort echt MIDDEN op het Marktplein. Echt geen tijd en kosten meer maken, maar gewoon snel doen!

Vaststaat inmiddels dat het bekende Gravin Machteldbeeld weer terugkomt op het Marktplein. Gravin Machteld gaf ‘s-Gravenzande ca. 800 jaar geleden stadsrechten. Het beeld werd in 1995 -750 jaar stadsrechten- door de ‘s-Gravenzandse bevolking geschonken aan de gemeente, die het plaatste op het Marktplein. Voor die plek werd het beeld ook ontworpen.

In 2017 werd het beeld weggehaald en verdween het naar de opslag op de gemeentewerf in Monster. Erger is dat de grote sokkels waar heel veel basisschoolleerlingen hun handprint in plaatsten in 1995 en die als bankjes rond het beeld gebruikt werden door de ’s-Gravenzanders, in 2017 in opdracht van het College kapotgeslagen werden. Natuurlijk zonde en kapitaalvernietiging daar waar verwijdering gemakkelijk had gekund, wordt ons gezegd. Vervanging nu betekent een extra kostenpost van € 31.000,–. Vandaar dat deze plek duurder is dan plaatsing elders zonder sokkel.

Het CDA heeft helaas de afgelopen 4 jaar terugplaatsing tegengehouden. Gelukkig is dat niet meer mogelijk gezien het grote verlies bij de laatste verkiezingen. Het CDA toont nu weer haar ware gezicht. Blijkbaar benadert ze zelf de BIZ ‘s-Gravenzande en tracht ze een inmiddels genomen terugplaatsingsbesluit weer ter discussie te stellen en zelfs ongedaan te maken. Triest als ze als reactie op de ‘s-Gravenzandse inspreker Arnold Beugelsdijk reageert met de stelling dat “maar” 1.500 ‘s-Gravenzanders de terugplaatsingspetitie tekenden….

Westland Verstandig vindt dat genoeg zinloze tijd gestopt is in de beeldkwestie. De politiek en CDA moeten stoppen met geneuzel en de echte actuele problemen beetpakken zoals de energieprijs voor inwoners en ondernemers, het leegkomen van winkels in het centrum ‘s-Gravenzande etc.

Westland Verstandig vindt wel dat terugkeer van het Gravin Machteldbeeld midden op het Markplein de aantrekkelijkheid van het centrum zal vergroten en de rijke historie van de stad ‘s-Gravenzande door het beeld de verdiende aandacht krijgt. Triest dat terugkeer zolang duurde omdat een politieke partij en haar wethouder dat 4 jaar tegenhielden. Gelukkig liggen die tijden achter ons!

Back To Top