skip to Main Content
Publicatie Groot Westland-Wat Zijn De Gevolgen Voor Westland Van De Nieuwe Stikstofuitspraken Van De Raad Van State

Publicatie Groot Westland-Wat zijn de gevolgen voor Westland van de nieuwe stikstofuitspraken van de Raad van State

Wat zijn de gevolgen voor Westland van de nieuwe stikstofuitspraken van de Raad van State

Westland kent een aantal Natura 2000-gebieden. De Kapittelduinen (o.m. de Banken, het Sonnewendeduin en het Staelduinsebos) en het noordelijker gelegen Solleveld. Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden (behoud en herstel biodiversiteit). In Nederland zijn 166 Natura 2000-gebieden. Via het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kon gebouwd worden in de buurt van Natura 2000-gebieden als de neerslaande stikstof die daarbij vrijkwam maar op termijn werd gecompenseerd. De Raad van State zette een vette streep door dit programma omdat het in strijd is met de Europese regels. Dus geen stikstoftoename meer bij nieuwe ontwikkelingen bij Natura 2000-gebieden. Dit heeft voor alle bouwprojecten in Westland, zoals de hellingbaan bij Molenslag, alle geplande woningbouw en bedrijfsbebouwing, verstrekkende gevolgen. Als eerste maakte de Raad van State de bouw van woningen achter de Haagweg in Monster onmogelijk doordat het besluit van de gemeente werd vernietigd op grond van de onacceptabele stikstofneerslagtoename.
Een overzicht van probleemprojecten kon het College nog niet geven. In feite hebben de Natura 2000-gebieden invloed op alle ontwikkelingen in Westland.
Eerder waarschuwde Westland Verstandig het College al, maar dat wimpelde een en ander af als niet belangrijk voor Westland. Ten onrechte blijkt nu.
Weer zal onze fractie vragen hoeveel ontwikkelingen in Westland hierdoor dreigen te stagneren en wat de alternatieven zijn voor de stikstofaanpak door de stikstofneerslag te beperken tot nul. Of kunnen we veel ecologischer gaan bouwen? Moeten er projecten worden afgeboekt? Wat zijn de gevolgen voor de deelnemingen van Westland, ONW en Westlandse Zoom en de ontwikkeling op Honderdland?
Onze burgerkantoren in Naaldwijk en ‘s-Gravenzande zijn in augustus gesloten. U kunt ons wel altijd bellen op 06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.

 

 

Back To Top