skip to Main Content

Reactie op persbericht College voortgang aanbesteding nieuwe gemeentehuizen

Reactie op persbericht College voortgang aanbesteding nieuwe gemeentehuizen

Duidelijk is dat ook nu geen gunning heeft plaatsgevonden. Enkel wordt aangegeven dat men met drie partijen verder gaat doorpraten om met één van die partijen begin 2015 tot overeenstemming te komen. Alle ruimte is er derhalve nog om dit plan te stoppen.

De nieuwbouwplannen zullen in zijn totaliteit meer dan € 50 miljoen gaan kosten. We nemen dan zowel de stenen van de twee gebouwen als alle andere zaken die nodig zijn zoals parkeren, wegen, inrichting etc. Het kredietbedrag van € 20.7 miljoen waarmee door de meerderheid van de Raad is ingestemd heeft niets te maken met de kosten van realisering. Immers na realisering zal de gemeente voor 25 jaar twee panden gaan krijgen en met ‘handen en voeten gebonden zijn’ tegen een jaarlijkse gebruiksvergoeding aan de definitieve bouwer. Welk bedrag dat wordt is volstrekt onzeker en ook onduidelijk. Dat wordt pas begin 2015 duidelijk.

Erger is dat het College en partijen die voor dit plan zijn het willen doen voorkomen dat nieuwbouw goedkoper is dan doorgaan in de huidige gebouwen. De huidige gebouwen kosten op jaarbasis inclusief enig onderhoud € 1.8 miljoen en dat is voor ruim 20.000 m2 kantoorruimte en daarbij behorende grote parkeerterreinen. Dit zijn feitelijk gerealiseerde cijfers. De nieuwe gebouwen zijn aanmerkelijk kleiner, vele duizenden vierkante meters, waarschijnlijk circa 12.5000 m2 en kosten in ieder geval € 3.5 miljoen. Dat betekent een voordeel bij gebruik van de huidige vier gebouwen per jaar van € 1.7 miljoen, maar niet alle nu in gebruik zijnde gemeentehuizen zijn nodig, maar slechts 3. Brengt men dat terug dan wordt het voordeelverschil voor de huidige gebouwen veel groter en is circa € 2 miljoen.

Het College gaat uit van een immense renovatie van alle vier nu in gebruik zijnde gebouwen, die zou leiden tot exploitatielasten van € 4.5 miljoen per jaar. De huidige gemeentehuizen voldoen nog prima en zo’n renovatie is echt niet nodig zeker in deze tijd van crisis. Voorts kan er in fases zo nodig gerenoveerd worden alleen wat echt nodig is. Het planmatig onderhoud is in 2011 tot en met 2012 aan de huidige gebouwen gepleegd, zodat daar geen hoge kosten van te verwachten zijn.

Dat nieuwe huisvesting aanzienlijk goedkoper is dan de huidige gemeentekantoren na renovatie is dan ook zeker niet juist. De renovatiekosten zijn destijds berekend op een bedrag gelijk aan de vierkante meterprijs van de nieuwbouw nu. Ook daaruit blijkt dat dat allemaal niet klopt. Voorts gaan we natuurlijk nooit 20.000m2 renoveren als we maar 12.500m2 nodig hebben.

Kort en goed: doorgaan in de bestaande gebouwen levert nu iedere dag geld op en dat geld moeten we echt voor andere dingen gaan besteden dan aan nieuwbouw. Nu dus stoppen met deze zinloze discussie, doorgaan in de bestaande gebouwen en alle tijd en aandacht besteden aan voor Westland echt belangrijke zaken. Dat kan echt en moet ook gebeuren!

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Back To Top