skip to Main Content

Rondvraag inzake Schefferkamp

Rondvraag voor de raadsvergadering van 23 mei 2017

Betreft: Schefferkamp

In de commissie is een en ander al aan de orde geweest, maar nu lijkt het erop dat binnen afzienbare tijd het bos toch gekapt gaat worden. Vandaar dat deze vraag urgent is.

De navolgende vragen:

  • Is het College bereid om ook een ecologisch rapport te laten maken van het Schefferkampbos?
  • Is het College bereid om in het kader van het overleg over de aankoop te bedingen dat gedurende korte termijn geïnteresseerden vrij toegang hebben tot het bos?
  • Is het College bereid om actie te ondernemen tot behoud van het bos en het gebied te verwerven als bosgebied?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top