skip to Main Content

Verklaring aansluiting glasvezelnetwerk Heenweg

Beste mensen,

De fractie van Westland Verstandig is meerdere malen door diverse inwoners van Heenweg benaderd om te bewerkstelligen dat de Heenweg op het glasvezelnet wordt aangesloten. Caiway, nu CIF, heeft dat destijds niet gedaan omdat bij de eenwording van de gemeente Westland de Heenweg –achteraf ten onrechte- als buitengebied is aangemerkt en daarom niet is meegenomen bij de aansluitingen die wel in de andere kernen plaatsvonden. Alhoewel er ook andere mogelijkheden zijn om internet te krijgen is een goede glasvezelnetaansluiting toch nog de beste en goedkoopste voorziening.
Alweer geruime tijd geleden is gesproken met CIF en deze gaf aan dat als er vanuit de Heenweg voldoende belangstelling is voor aansluiting en ook voor het aangaan van abonnementen, er aansluiting zal gaan plaatsvinden. Alhoewel dit niet helemaal een taak voor een politieke partij is, hebben we met een groot aantal bewoners van de Heenweg afgesproken dat wij de belangstelling peilen. Als u vindt dat ook Heenweg op het glasvezelnet moet worden aangesloten, vult u dan bijgaande verklaring in en mail deze terug naar info@duijsens.net of per post naar Kreeklaan nr. 6, 2691 KX in ’s-Gravenzande, ofwel deponeer deze in de bus van het Burgerkantoor aan de Prinses Julianastraat nr. 43a in Naaldwijk. Na ontvangst van de verklaringen zullen we deze dan met een begeleidende brief aan CIF toezenden en ook met het verzoek om een glasvezelnetaansluiting te bewerkstelligen.
De verklaring voegen we bij en kunt u uitprinten en ook door meerdere huisgenoten laten ondertekenen. Zet u wel het adres en zo mogelijk het e-mailadres en uw telefoonnummer op de verklaringen.

verklaring glasvezel Heenweg

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter
Mail: info@duijsens.net
Tel.nr. kantoor: 070-3383040
Tel.nr. mobiel: 06-53401068

Back To Top