skip to Main Content

Vragen aan College inzake problemen openbaar vervoer ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

3 mei 2021

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake problemen openbaar vervoer ‘s-Gravenzande

 

 

Vraag 1027 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door inwoners van ’s-Gravenzande inzake de al geruime tijd tijdelijke bushaltes in ’s-Gravenzande aan weerszijden van de Koningin Julianaweg. Foto’s worden bijgevoegd.

bijlage artikel 42-vraag 1027 foto’s bushalte

De zogenaamde “ziekenhuislijn” van de EBS-bus 32 van Delft naar ’s-Gravenzande en vice versa is met ingang van 4 januari 2021 drastisch ingekort. Van het eind- en beginpunt Naaldwijkseweg in het centrum van ’s-Gravenzande is deze verplaatst naar de Brug. Echter de reguliere halte de Brug is opgeheven voor alle bussen, dus ook voor lijn 31, en verplaatst naar de provisorische halte aan weerszijden van de Koningin Julianaweg voorbij de Van der Kest Wittenstraat. Een halte aan de rand van fietspaden zonder abri, geen beschutting dus bij slecht weer, en tevens zonder halte-informatie zoals reisvoorwaarden, timetable en elektronische informatiezuil waarop de aankomsttijden van de eerstkomende bussen zijn aangegeven. Slechts aanwezig is een informatiepapier met erop: “tijdelijke halte” en geschreven: “bus 31 <-; bus 32 <- of bus 31 ->; bus 32-> dit afhankelijk van de richting.

Veelal ouderen die van de ziekenhuislijn gebruik moeten maken, moeten nu tot ongeveer 1 kilometer lopen naar en van de nieuwe tijdelijke desolate bushalte. Er bestaat natuurlijk wel de mogelijkheid om met het gebruik maken van bus 31 in bus 32 te geraken richting Delft en dat gebeurt eenmaal per uur, waarbij nog vermeld moet worden:

  1. Richting Delft: aankomst 31 aan de overzijde van de Koningin Julianaweg en vertrek 32 aan de andere zijde van de Koningin Julianaweg. In de situatie dat bus 31 op tijd is, en dat is nauwelijks het geval, zijn er 4 minuten overstaptijd. Belemmerende factor is dat bij het oversteken op één van de oversteekpunten (de zebra’s) die verderop liggen, ongeveer 150 meter omgelopen moet worden om aan de overkant te komen. Uitermate onzeker is het dus of de overstap op tijd kan geschieden en anders moet er weer 30 minuten gewacht worden. Wel kan door de groenstrook overgestoken worden, maar dat is weer erg onveilig.
  2. Voor de overstap richting ’s-Gravenzande komend met bus 32 vanuit Delft is hetzelfde aan de hand en ook daar moet overgestapt worden aan de overkant. Het missen van de bus betekent ook daar weer langere tijd wachten, zonder dat een deugdelijke opstaphalte aanwezig is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  •  Is het College bereid om in overleg te treden met EBS / MRDH om bus 32 weer te laten vertrekken en te stoppen op de oude locatie Naaldwijkseweg?
  • Is het niet mogelijk om de goed geoutilleerde halte bij de Brug aan weerszijden van de Oudelandstraat weer in gebruik te doen nemen wat dan ook weer voor bus 31 kan geschieden?
  • Is de wethouder in ieder geval bereid om te bewerkstelligen dat de oude halte bij de Burg in de Oudelandstraat voor de bussen 32 en 31 weer wordt gebruikt zodat de aan geen enkele norm voldoende tijdelijke haltes die bovendien gevaarlijk zijn, kunnen vervallen?
  • Wie heeft dit allemaal bedacht?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top