skip to Main Content

Vragen aan College inzake snelheid Woutersweg ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

21 januari 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake snelheid Woutersweg ’s-Gravenzande

 

Vraag 984 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Daar de eerdere artikel 42-vraag niet compleet beantwoord is en ook verder geen vervolg meer gegeven is, deze vraag.

Voorts werd de agendering in de Commissie Ruimte door de LPF-voorzitter geweigerd omdat –ja het moet natuurlijk niet erger worden- een midden in ’s-Gravenzande gelegen weg een provinciale weg is en geen gemeenteweg. Met andere woorden: de Provincie bepaalt dan het wel en wee en de veiligheid van onze inwoners. Het moet niet gekker worden! Uiteraard moet het gemeentebestuur zich de veiligheid en het wel en wee van onze inwoners aantrekken, zelfs als het een provinciale weg betreft. Dan moeten het gemeentebestuur en een actieve wethouder, in dit geval VVD-wethouder Varekamp, zich direct tot de Provincie wenden en de problematiek beschrijven en op actie aandringen en die zelfs afdwingen. Dat alles gebeurt niet als we allemaal maar roepen “het is een andere overheid die het moet regelen en wij gaan daar niet over”. Dit is een onzinnige redenatie die ook niet in het belang is van onze inwoners. Het gemeentebestuur moet opkomen voor haar inwoners, is daar ook voor en dit is weer een voorbeeld van zowel een LPF-voorzitter als een VVD-wethouder die niet weten hoe een gemeente op een correcte wijze bestuurd moet worden.

Daarom deze artikel 42-vragen:

  • Hoe ver is VVD-wethouder Varekamp met het aanvragen van camerabeveiliging bij het OM voor de Woutersweg?
  • Welke andere maatregelen worden er genomen om de hoeveelheid verkeer, maar ook de snelheid van het verkeer op de Woutersweg af te remmen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

 

Back To Top