skip to Main Content

Vragen aan College inzake terugplaatsing beelden Westland en Gravin Machteldbeeld

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

9 april 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake terugplaatsing beelden Westland en Gravin Machteldbeeld

 

Vraag 1016 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

 

Inmiddels zijn, na heel veel aandringen en politieke druk van Westland Verstandig, drie beelden teruggeplaatst in Westland die eerder in de opslag lagen, te weten Paard en Ruiter zoals dat bij het gemeentehuis ’s-Gravenzande stond, de Druivenkrentster zoals dat ook in de tuin van het gemeentehuis stond en de Groendenker. Foto’s van de herplaatste beelden worden bij deze artikel 42-vraag gevoegd. Prachtig toch!!

bijlage 1 artikel 42-vraag 1016 foto’s herplaatste beelden Westland

bijlage 2 artikel 42-vraag 1016 verklaringen Gravin Machteldbeeld

Onze fractie wordt weer herhaaldelijk aangesproken op het Gravin Machteldbeeld zoals dat op het Marktplein stond. Dat beeld blijft nog in de opslag verder verpieteren. Inmiddels staat vast dat de sokkel destijds dermate ernstig beschadigd is, dat deze niet meer herbruikbaar is. Het beeld zou moeten komen bij de nieuwbouw van het gemeentehuis, maar die nieuwbouw blijft voorlopig uit. De roep in ’s-Gravenzande is om het Machteldbeeld tijdelijk dan terug te plaatsen in ’s-Gravenzande, het liefst op het Marktplein, maar zo mogelijk tijdelijk op een andere plek. Destijds zijn honderden handtekeningen opgehaald en ook bij onze fractie is een enorm aantal verklaringen ingeleverd door ’s-Gravenzanders (zie bijgevoegde foto) om het beeld weer teruggeplaatst te krijgen in het centrum van ’s-Gravenzande. Veel inwoners willen dit niet laten rusten en vragen om actie.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Als het College nu ziet hoeveel vreugde het brengt aan mensen dat beelden worden teruggeplaatst, waarom laat het College dan het grootste en mooiste beeld met de meeste betekenis voor de inwoners van ’s-Gravenzande (cadeau van de bevolking aan de gemeente voor het 750-jarig bestaan van het hebben van stadsrechten van ’s-Gravenzande) in de opslag en laat het College niet, al of niet tijdelijk, dat beeld herplaatsen? Zeker nu de nieuwbouw van het gemeentehuis en de oplevering daarvan nog een aantal jaren, maar wellicht nog langer, zal gaan duren. Waarom dan toch niet op het Marktplein, waar het beeld nog prima past en hoort?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top