skip to Main Content

Vragen aan College inzake “vuilhoekje” Hoflaan-Veilingkade ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake “vuilhoekje” Hoflaan-Veilingkade ‘s-Gravenzande

Vraag 509 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Veilingkade -appartement Villa Hoogenburgh- in ’s-Gravenzande die de gemeente al diverse keren benaderd hebben over een “vuilhoekje” Hoflaan-Veilingkade. Contacten met de gemeente hebben niets opgeleverd en de simpele vraag van de bewoners is wanneer deze situatie, inclusief het lelijke bouwhek wat er al heel lang omheen staat, netjes wordt gemaakt. Foto’s worden bij deze vraag gevoegd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt met deze inwoners van ’s-Gravenzander niet op een fatsoenlijke manier gecommuniceerd en moeten zij al twee jaar lang om iets vragen waarvan de uitvoering niet echt complex lijkt?
  • Wie is eigenaar van het betreffende perceel grond en als de gemeente geen eigenaar is, waarom wordt de eigenaar dan niet aangeschreven om een einde te maken aan deze situatie?
  • Van bouwhekken kan geen sprake zijn nu de bouw al lang voltooid is. Is het College het hiermee eens?
  • Wanneer wordt deze situatie beëindigd?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top