skip to Main Content

001 Fietspaden

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 – 2670 AD Naaldwijk

20 juli 2010

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006

Geacht College,

In de Gemeente Westland liggen een groot aantal fietspaden. Onze fractie heeft moeten constateren dat veel fietspaden er erg slecht bijliggen en soms zelfs een gevaar opleveren voor de gebruikers. Enkele voorbeelden van gevaarlijke situaties:

  • stoeptegels wijken zover dat de fietsband ertussen kan komen. Hierdoor kun je gemakkelijk vallen;
  • gaten in de fietspaden en diepe stroken langs het fietspad. Gaten zijn soms meer dan 10 cm diep;
  • fietspaden waar boomwortels het wegdek omhoog brengen waardoor je een hobbelpad krijgt;
  • een aantal fietspaden is onaangenaam om op te fietsen omdat het wegdek erg ongelijk ligt, vaak ook zijn er plotsklaps tegels verzakt;
  • regelmatig komt het voor dat er verkeersborden zo gevaarlijk laag over het fietspad zijn bevestigd dat je daar gemakkelijk tegenaan kan rijden. Vooral in het donker is dat gevaarlijk;
  • soms hangen takken boven het fietspad waardoor je een flinke klap van een tak kan krijgen;
  • bij rotondes is het groen vaak te hoog waardoor automobilisten de fietsers, en zeker kinderen, niet goed kan opmerken;

Wij hebben een willekeurige fotocollage bijgevoegd en uiteraard zijn er nog veel meer voorbeelden te geven.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Welk beleid is er thans door Uw College ontwikkeld terzake van het onderhoud van de fietspaden;
  • Is het Uw College bekend dat de staat van onderhoud van een flink aantal fietspaden sterk te wensen overlaat en welke maatregelen denkt Uw College op korte termijn te gaan nemen om die staat van onderhoud te verbeteren;

Hoogachtend,
U e.a.,

Peter Duijsens
Arie Bongaards
Fractie Westland Verstandig

Back To Top