skip to Main Content

Alternatief plan begroting door Westland Verstandig morgen in motie aan Raad en College

Alternatief plan begroting door Westland Verstandig morgen in motie aan Raad en College

Westland Verstandig meent dat de door het College aan de Raad voorgelegde begroting tal van verkeerde keuzes maakt. Daardoor gaan veel euro’s naar verkeerde zaken en zaken die de inwoners niet echt raken. Voor 2019 kan volgens Westland Verstandig ruim € 16 miljoen worden vrijgemaakt voor andere keuzes. Deze gelden wil Westland Verstandig o.m. gaan inzetten voor een betere leefomgeving, een wachtlijstenoffensief voor woningen en verpleegplaatsen in Westland, veel betere zorg, maar ook voor lastenverlichting van de burgers en ondernemers.
Het mooie is dat alle plannen van Westland Verstandig minder kosten dan de collegeplannen en er dus daarnaast geld overblijft om de te hoge gemeenteschuld af te lossen.
Westland Verstandig hoopt op een verstandige vergadering morgen en dat College en Raad hun onverstandige keuzes in de begroting veranderen. De burgers moeten nu maar een keer echt aan de beurt komen en al lang bestaande vraagstukken moeten nu maar eens snel en goed worden aangepakt. Het plan van Westland Verstandig voorziet daarin.

24. motie 6-11-18 alternatief plan begroting

24. motie 6-11-18 bijlage alternatief plan begroting

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top