skip to Main Content

Andere Westlandse politieke partijen steunen initiatiefvoorstel van Westland Verstandig om meer geld in 2025 voor vrijwilligers en dus ook mantelzorgers niet

Andere Westlandse politieke partijen steunen initiatiefvoorstel van Westland Verstandig om meer geld in 2025 voor vrijwilligers en dus ook mantelzorgers niet. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar voor Westland. Niet steunen is raar, maar waar

Westland Verstandig meent dat ook in deze tijden voor inwoners die het financieel minder goed hebben alle bestaande regelingen in stand worden gelaten. Dus geen 2% kaasschaaf of andere versoberingen. Alleen regelingen die wel erg ontspoord zijn, bijsturen.

Westland Verstandig mist in Westland -zoals tientallen andere gemeenten wel hebben- een subsidieregeling voor vrijwilligers en mantelzorgers. Door een geldelijke bijdrage toont de gemeente betrokkenheid, toont ze waardering en ondersteunt zij echt activiteiten waar vrijwilligers bij betrokken zijn en maakt die mogelijk. De euro’s die voor de regeling nodig zijn, had Westland Verstandig ook al aangewezen, nl. gelden die nu zonder nut worden uitgegeven en met deze regeling voortaan voor vrijwilligers / mantelzorgers worden ingezet. Helaas werd dit voorstel niet gesteund door College en de Raad. Later gaan we dat nog een keer proberen.

Soms zijn besluiten niet echt goed te begrijpen, maar dat is helaas ook politiek.

Back To Top