skip to Main Content

Vragen aan College inzake verlichten zebrapaden in Westland

5 februari 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake verlichten zebrapaden in Westland

 

Vraag 175 2022-2026

Edelachtbaar College,

Westland Verstandig pleit al jaren voor verlichte zebrapaden zodat vanuit het wegdek duidelijk het zebrapad wordt gemarkeerd. We zien nu bij het Prinsenbos (Grote Achterweg / Zwartendijk) dit uitgevoerd worden. We zouden dat veel meer in Westland willen zien. Het komt de verkeersveiligheid echt ten goede. Onbelicht zijn zebrapaden lastig te zien. Andere gemeenten lopen op punt duidelijk voor!

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College bereid om de bij het Prinsenbos aangebrachte verlichting ook elders in Westland aan te brengen?
  2. Wat zijn de kosten geweest van de hiervoor genoemde verlichting?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Back To Top