skip to Main Content

Vragen aan College inzake aanvragen Oranje-comités zouden in 2024 eenvoudiger zijn

5 februari 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake aanvragen Oranje-comités zouden in 2024 eenvoudiger zijn!

 

Vraag 174 2022-2026

Edelachtbaar College,

De subsidies voor alle Oranje-comités moeten blijkbaar opnieuw aangevraagd worden voor 2024. Eerder werd de toezegging gedaan dat de administratieve lasten van die comités verlicht zouden worden en dat de aanvraag voor 2023 ook voor de komende jaren zou gaan gelden. Ook is er nog geen subsidie overgemaakt, terwijl Koningsdag en Dodenherdenking toch naderen. Blijkbaar is er al correspondentie hierover vanuit één van de Oranje-comités richting het College.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Waarom wordt vorenstaande terechte toezegging om de administratieve lasten te verlichten, niet goed nagekomen en worden de Oranje-comités niet tegemoetgekomen?
  2. Wanneer worden de gelden overgemaakt naar de Oranje-comités, zodat zij ervan verzekerd kunnen zijn dat in 2024 de festiviteiten en Dodenherdenking kunnen plaatsvinden zoals gebruikelijk is?
  3. Kan beter gecommuniceerd worden met de Oranje-comités, zodat irritatie voorkomen wordt en wellicht meer begrip kan worden tot stand gebracht?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Back To Top