skip to Main Content

Vragen aan College inzake nadere vragen Meldpunt

5 februari 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake nadere vragen Meldpunt

 

Vraag 173 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Naar aanleiding van onze vraag over het Meldpunt worden we overstelpt met reacties van mensen uit Westland die soortgelijke ervaringen met het Meldpunt hebben, ook recent.

Er gebeurt niets, er wordt een no reply-adres gehanteerd zodat ook geen reactie terug gegeven kan worden en de situatie ter plekke wordt niet verbeterd ondanks het bericht dat de klacht is afgehandeld.

Dit kan echt niet langer meer zo en het College zou per direct in actie moeten komen.

Het no reply-mailadres zou moeten worden gewijzigd in een e-mailadres wat wel beantwoord kan worden en er zou daadwerkelijk actie moeten worden ondernomen. Als dat niet het geval is, zal dat ook duidelijk moeten worden aangegeven waarom niet en wanneer dan wel actie wordt ondernomen. Op deze wijze een Meldpunt in de lucht houden is enkel zonde van de vele euro’s, zonde van de personele tijd en ook levert dat geen enkele verbetering op.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Herkent het College zich in vorenstaande problemen die er op dit moment nog steeds met het Meldpunt zijn en hoe te verbeteren en wanneer gebeurt dat?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Back To Top