skip to Main Content

Artikel Gemeentenieuws – Westland Verstandig: Vóór een eerlijk en open Westlands bestuur

Westland Verstandig: Vóór een eerlijk en open Westlands bestuur

 

  1. Zwembad De Hoge Bomen

Onze fractie heeft zich de afgelopen tijd ingezet om voor burgers belangrijke zaken voor elkaar te krijgen. Na het vierde verzoek in 1½ jaar kan gelukkig het zwembad openblijven. Sluiten is geen optie, zeker nu sloop € 1 miljoen kost.

 

  1. Gemeentehuizen

De mogelijke gunning van de bouw van twee nieuwe gemeentehuizen moet gestopt worden. Het College weigert documenten aan de Raad te verstrekken over de bouwplannen. “Aanneemsommen” zijn niet bekend. Onze fractie vindt het vreemd dat andere raadsfracties genoegen nemen met deze achterkamertjes. Vandaar voortzetting actie “Geen2”.

 

  1. Open en eerlijk bestuur

Onze fractie wil een open en eerlijk bestuur. Een College wat stiekem, zonder dit vooraf te melden aan de Raad zoals afgesproken, bij de raadsaccountant adviezen gaat vragen om zo bij de controle door diezelfde raadsaccountant geen problemen te ondervinden, is natuurlijk niet goed bezig. Onze fractie moest dit aankaarten. Nadat de wethouder alle schuld van de fouten bij de raadsaccountant neerlegde, is de accountant benaderd. Opvallend is dat andere raadsfracties zich inhoudelijk niet in de materie verdiepen. Ze lopen blindelings achter het College aan.

 

Wel vinden wij dat de raadsaccountant de controle over 2014, zij het onder strakke voorwaarden, moet afmaken.

 

  1. Financiële ondersteuning goede initiatieven

Opvallend is dat het College ruimhartig is met het financieel ondersteunen van voor Westland goede initiatieven. Voorbeeld Horti Campus van Lentiz. Prima initiatief, maar de gemeente steekt wel haar financiële nek in de strop: (€ 13 miljoen garantie, € 1.5 miljoen+ruim € 200.000,– per jaar+infrastructurele kosten) en nu € 2 miljoen aandelenrisicokapitaal. Ook de zogenaamde Triasboring noemen wij omdat de gemeente behalve de € 850.000,– investering nu nog garant moet gaan staan voor een bedrag tussen € 6 miljoen en € 9 miljoen zonder businessplan. Het College gaat wel gemakkelijk om met geld van de burgers en ook op dat punt zullen wij kritisch blijven, waarbij het natuurlijk altijd lastig is omdat de initiatieven op zich reuze goed zijn en een bijdrage kunnen gaan leveren aan een beter Westland.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top