skip to Main Content

Burgemeester en College vergeten verlenging opsporingsbevoegdheid BOA’s te regelen

Westland Verstandig: Burgemeester en College vergeten verlenging opsporingsbevoegdheid BOA’s te regelen

Bij bijgaand memo meldt de nieuwe burgemeester dat in de zomer van dit jaar haar voorganger verzuimd heeft de regeling waarin de opsporingsbevoegdheid van onze BOA’s geregeld wordt, te verlengen. Gevolg is dat bijna alle activiteiten nutteloos zijn. De vraag is wie verantwoordelijk is voor deze blunder van formaat. In ieder geval de oud-burgemeester waaronder de BOA’s vallen. De vertrekkende gemeentesecretaris die alleen maar toekwam aan rondleidingen in onze 2 nieuwe gemeentehuizen? Dit bevestigt wat Westland Verstandig steeds gezegd heeft, dat alle aandacht naar eigen en Westland propaganda ging en te weinig aandacht voor de burgers en interne zaken goed regelen. Deze kwestie mag niet in de doofpot en hierover dient verantwoording aan de Raad te worden afgelegd. Tegen degene die Hier voor verantwoordelijk is moeten maatregelen genomen worden.

bijlage persbericht BOA’s 13-10-17

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top