skip to Main Content

Burgerbelang boven gemeentebelang

Inmiddels zijn we halverwege de raadsperiode. Onze fractie doet wat ze beloofd heeft in haar verkiezingsprogramma. Afspraak is afspraak en wat je belooft moet je doen. Dat is waar het om gaat. Dit College en deze Raad hebben veel moeite met onze positief kritische visie op een aantal gemeentezaken. Onze fractie wil het liefst samenwerken, maar wel op basis van eerlijkheid en openheid. Dat is in het belang van de inwoners. Helaas zien we te vaak dat daar geen sprake van is. Als er zaken niet kloppen dan proberen we dat eerst op een normale wijze bespreekbaar te maken. Als dat niet lukt omdat andere partijen niet willen, vanwege eigen belang of “coalitie”-belang, dan zeggen we dat. Dat geeft dan vaak tumult, omdat het College en coalitiepartijen daar niet tegen kunnen. Dit is het geval bij o.m. het gekke plan voor de bouw van 2 halve gemeentehuizen, bevoordelen van wethouders, onzinnige en willekeurige handhaving in buitengebied, correcte uitvoering 25%-regeling verenigingen, oplopen gemeenteschuld, het verkwisten van euro’s aan Westland marketing, lobbiers en zaken waar de Westlandse burgers niets aan hebben, kritische visie op aanpak van een aantal zaken zoals de asbestkwestie Wateringen. Ook kan genoemd worden de accountantskwestie. Door ons aangezwengeld en daarover ontstond ten onrechte -we hadden gelijk- veel tumult. Door College en raadsfracties veel verzet en dreigingen wat er aan onheil met de gemeente zou gebeuren als Westland Verstandig haar zin kreeg. Tja, inmiddels hebben we onze zin gekregen en Westland is er in alle opzichten op vooruitgegaan. We hebben een nieuwe raadsaccountant die niet het eigen vlees keurt en in euro’s vele tonnen voordeel. Gevolg van dit alles is wel dat College, burgemeester en de andere raadsfracties ons trachten de mond te snoeren door deels stiekem in de achterkamertjes nieuwe regeltjes te maken. Dat zal niet lukken. Onze fractie huldigt de gedachte: “kort is goed, maar juist is beter”. Voorts doen we het zeker niet voor onszelf maar voor de burgers. We vinden het best wel vervelend hoe het nu vaak gaat in en buiten de Raad, wij houden vol omdat we het gelijk aan onze kant hebben. De Westlandse burgers hebben recht op een goed, open, eerlijk en betrouwbaar bestuur en daar gaan we voor de volle 100% voor, ook als dat weerstand oproept en ons veel tijd en energie kost.

 

namens de fractie Westland Verstandig

Peter Duijsens 06-53401068

 

Back To Top