skip to Main Content

Coalitieakkoord / Actieprogramma 2022-2026 Aan de slag. Voor Westland

Inmiddels is het Coalitieakkoord / Actieprogramma 2022-2026 “Aan de slag. Voor Westland” openbaar
Ook de wethouders voor het nieuwe College zijn inmiddels bekend. Hieronder de tekst van het Bestuursakkoord / Actieprogramma.
Heel veel van onze punten uit het verkiezingsprogramma vindt u daar in terug. Van zorg tot handhaving, van dichter besturen bij onze inwoners en ondernemers tot concrete ideeën over starterswoningen, meer verpleeghuisbedden, beter wonen en zorg, zorgcomplexen zoals de Berkenflat in alle dorpen, maar ook van terugplaatsing Machteldbeeld op Marktplein en terugplaatsing klok bij de Heenweg tot in alle grotere dorpen twee buurtbeheerders / een ombudsman, maar ook verdere vergroening en van natuurinclusief bouwen tot oog hebben voor erfgoed, monumentale en karakteristieke panden/gebieden in Westland tot concrete ideeën over Westland en de glastuinbouw tot vooral de bloembaden rondom de huidige Horti Campus in Naaldwijk concreet ontwikkelen en dat doen los van eventuele verdere ontwikkelingen in het Floragebied, maar ook beter openbaar vervoer op korte termijn tot lightrailmogelijkheden op de langere termijn en van vooral de leefomgeving van onze inwoners verbeteren, dagelijkse ergernissen wegnemen tot het afschaffen van de gele zakken en vervanging door een beter systeem. U kunt dit allemaal teruglezen in het volledige Actieprogramma via onderstaande link:

Coalitieakkoord Westland 2022 2026 Aan de slag voor Westland DEF

Back To Top