skip to Main Content

Groot Westland: College moet duidelijke richtlijn maken over de huldiging van Westlanders die een bijzondere prestatie leveren

College moet duidelijke richtlijn maken over de huldiging van Westlanders die een bijzondere prestatie leveren

Na het EK vrouwen gaf het College een persverklaring dat burgemeester en wethouders vonden dat de Westlandse trainster en een Westlandse speelster geen huldiging “verdienden”. Onverstandig en afgang van dit College. Iets wat logisch en vanzelfsprekend lijkt, wordt ineens heel ingewikkeld gemaakt. Samen met GBW en LPF nam Westland Verstandig het initiatief tot huldigen. Daarna herriep de burgemeester het eerdere besluit en alsnog wordt er gehuldigd. Vreemd gedoe. Huldiging is uiteraard primair bedoeld voor de sporters zelf als blijk van waardering, maar ook voor de Westlanders en voor de gemeente gratis Westland marketing. Westland Verstandig vindt dat bestuurlijk Westland goede afspraken moet maken wanneer een verdienstelijke Westlander letterlijk en figuurlijk in de  bloemetjes gezet dient te worden. Daar moet ruimhartig mee omgegaan worden. Ook niet beperken tot  alleen sportieve prestaties.
In verband met de vakantie zijn onze burgerkantoren tot 28 augustus gesloten. U kunt natuurlijk altijd wel een afspraak maken. Tel. 06-53401068 en e-mail info@duijsens.net.

Back To Top