skip to Main Content

Vragen aan het College inzake onderzoek verkeersdrempel Pompe van Meerdervoortstraat ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onderzoek verkeersdrempel Pompe van Meerdervoortstraat ‘s-Gravenzande

Vraag 371 2014-2017

Edelachtbaar College,

Diverse bewoners van de Pompe van Meerdervoortstraat hebben onze fractie benaderd met de vraag of er iets kan worden gedaan aan het verkeer in de Pompe van Meerdervoortstraat. Is een drempel daar niet op zijn plaats ter hoogte van de Montessoristraat.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is het College bereid om te onderzoeken of een verkeersdrempel in de Pompe van Meerdervoortstraat leidt tot een reductie van de rijsnelheid.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,
 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top