skip to Main Content

De komende tijd zullen keuzes gemaakt moeten worden

De komende tijd zullen keuzes gemaakt moeten worden. Helaas zijn de financiële middelen bij de gemeente beperkt en kent de gemeentelijke uitvoeringscapaciteit helaas ook zijn grenzen

Een fiks aantal uit te voeren zaken zijn al gepland door de gemeente. Maar we willen en moeten meer voor Westland en dan is het goed om wel keuzes te maken.

Heel belangrijk zijn het realiseren van een fiks aantal starterswoningen voor Westlandse jongeren op korte termijn op de HOT-locatie en bij de Horti Campus. Voor de HOT-locatie wel een aantal maatregelen nemen om aan de eventuele bezwaren van de bestaande bewoners uit Honselersdijk tegemoet te komen. Dat vergt nog een stevige inzet richting Provincie. Ook de diverse groepswoneninitiatieven voor senioren in de diverse dorpen verder helpen en realisering eindelijk laten plaatsvinden.

Daarnaast het Vakcollege realiseren bij de Horti Campus in Naaldwijk en in Poeldijk nieuwbouw ISW. Als aan zekere voorwaarden voldaan wordt voor de huidige gebruikers van de huidige Veiling tijdens en na de bouw, het financieel plaatje akkoord is, er draagvlak is binnen Poeldijk en de huidige plek van het ISW een woninginvulling krijgt waar Poeldijk profijt van heeft, dan zou nieuwbouw van de ISW-school -met garantie van gebruik ook voor verenigingen uit Poeldijk- op de huidige locatie van de Veiling kunnen. We slopen de Veiling dan eerder dan de afgesproken 10 jaar, maar we krijgen dan wel een goede vervangende faciliteit in Poeldijk en we besparen tijdelijke huisvestingskosten van het ISW gedurende een aantal jaren. Dat betekent wel dat waarschijnlijk de WOS naar een andere locatie moet verhuizen binnen Westland. Dat moet wel gebeuren, want Westland Verstandig hecht groot belang aan de snelle komst van een 2e Berkenflat en daarvoor zal de WOS in het huidige plan moeten wijken.

Westland Verstandig blijft geen voorstander van de bouw van een nieuwe Naald op dit moment. Gezien de te voorziene hogere jaarlijks terugkerende kosten (in 2024 is de exploitatiebijdrage € 1.2 miljoen) en een eenmalige investering van tenminste ruim € 68 miljoen (maar waarschijnlijk veel meer) geven we voorrang aan andere plannen. De huidige Naald is tot 2030 prima en deze zal –zo nodig- gerenoveerd moeten worden. Een nieuwe Naald zal te zijner tijd ingepast moeten worden in de totale gebiedsontwikkeling centrum Naaldwijk, zoals trouwens ook eerder afgesproken.

Wel vindt Westland Verstandig dat Westland snel een nieuwe goed bereikbare gemeentewerf moet krijgen en dat op de vrijkomende centraal gelegen locatie in Naaldwijk woningbouw plaatsvindt voor met name senioren en wellicht een 3e Berkenflat. Twee vliegen in één klap. Voor de nieuwe gemeentewerf snel een perceel met “verouderd glas” in Westland zoeken en ook dat moet snel gevonden kunnen worden, want die zijn er genoeg!

Back To Top