skip to Main Content

Mogelijke komst kerncentrale op eerste Maasvlakte

Mogelijke komst kerncentrale op eerste Maasvlakte

Westland Verstandig wil dat de Raad en de inwoners van Westland snel en goed geïnformeerd worden door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en besluiten pas komen na en met overleg met Westland. Geen voldongen feiten. Westland betrekken bij mogelijke plannen.
Tot en met 4 april kunnen inwoners van Westland reageren op het voornemen om een kerncentrale te bouwen op de eerste Maasvlakte en het voorstel tot participatie. Westland Verstandig vindt dat we als Raad snel grondig moeten worden geïnformeerd door het Ministerie . De Minister bood dat ook aan en daar een dergelijke centrale belangrijke gevolgen kan hebben voor de leefomgeving in Westland, moet de Raad haar verantwoordelijkheid nemen. Westland Verstandig zal dan ook aandringen op het nu al betrekken van de Raad bij de plannen. Voorts zal het Ministerie ook in Westland informatiebijeenkomsten moeten organiseren voor inwoners. Die worden wel gehouden in Oostvoorne en Vlaardingen, maar nog niet in Westland. Moet wel gebeuren.

Back To Top