skip to Main Content

Openbaar vervoer in Westland moet echt snel verbeteren. (Te)veel kritiek op streekvervoerder EBS

Openbaar vervoer in Westland moet echt snel verbeteren. (Te)veel kritiek op streekvervoerder EBS. Metropoolregio (MRDH) doet te weinig aan verbetering. Actie door de gemeente vereist

Al heel lang wordt door onze inwoners terecht geklaagd over het openbaar vervoer in Westland. Goed openbaar vervoer is betrouwbaar (op tijd), een hogere haltedichtheid in de dorpen, goedwerkende slimme apps, efficiënt, betaalbaar en genoeg bussen op momenten dat die nodig zijn. Het openbaar vervoer in Westland wordt financieel en organisatorisch geregeld door de Metropoolregio van 21 gemeenten waaronder Westland. Daar zit voor Westland een probleem. De Metropoolregio denkt voor OV vooral aan Den Haag en Rotterdam. Daar is het prima geregeld! Dat zal anders moeten.

Het OV in Westland zou beter georganiseerd moeten worden. Inzet van meer kleine bussen die wel door de dorpen kunnen rijden. Bushaltes in de dorpen, dus ook weer in Monster. Meer het accent leggen op snelle busverbindingen vanuit onze dorpen naar de metro in Hoek van Holland aan de ene kant, van daar snel verder naar tramverbindingen in Wateringen / Den Haag aan de andere kant.

De laatste jaren is er een groot OV-probleem bijgekomen. Sedert EBS het streekvervoer verzorgt zijn er ernstige en veel klachten over de wijze van rijden, de zwaarte van de bussen en vooral het veelvuldig niet komen opdagen van bussen en een volstrekt niet functionerende klachtenprocedure bij EBS. Ondanks vele beloften is er geen enkele verbetering en ontvangt Westland Verstandig nog vele klachten over het -zonder aankondiging- uitvallen van bussen. Westland Verstandig gaat door met het onder de aandacht brengen van deze problemen. Als het niet snel verbetert, dan zou EBS vervangen moeten worden. De gemeente moet via de Metropoolregio meer doen om een OV te krijgen dat wel efficiënt en betrouwbaar is. Dus de gemeente moet zich niet langer verschuilen achter de Metropoolregio, maar zelf in actie komen. Het gaat tenslotte om ONZE inwoners. Westland Verstandig gaat door met het eisen van daadkracht bij onze verkeerswethouder.

Back To Top