skip to Main Content

donderdag 13 april te 20.30 uur avond voor buurtbewoners gemeenteplannen rond Honderdland fase 2 in de Prinsenhof

Westland Verstandig organiseert avond voor buurtbewoners voor gemeenteplannen rond Honderdland fase 2 in de Prinsenhof, Cornelis Houtmanplein nr. 6 in Maasdijk op donderdag 13 april te 20.30 uur. Open uitnodiging aan inwoners Maasdijk

Bekend is dat het College in maart 2017 een vijftal plannen ter visie gelegd heeft voor de realisering van Honderdland fase 2. Ook hier zijn eerst weer de definitieve plannen gemaakt met de ontwikkelaars en daarna is pas informatie gegeven. Dit is natuurlijk de verkeerde volgorde. Direct in de nabijheid staan ca. 45 woningen en ook direct buiten de door de gemeente getrokken cirkel staan nog vele tientallen woningen en bedrijven. Het College van VVD, CDA, GBW, PvdA en GL kiest voor de bijna grootst mogelijke en toegestane milieulast zoals geluid en soort bedrijven. Dit kan eigenlijk niet. Ook is qua wijze van bouwen erg veel mogelijk. Vergeten wordt dat het om een agrologistiek centrum gaat. Dat is niet het uitgangspunt. Het wordt een industrieterrein.

Tot 20 april kunnen zienswijzen worden ingediend door de belanghebbenden. De fractie van Westland Verstandig heeft de vijf plannen goed bekeken en wil gaarne daarover in gesprek met de bewoners. Nu het College het nalaat goed overleg te voeren, doen wij dat maar. Bij voorkeur gaarne aanmelden op 06-53401068 of via mail: info@duijsens.net.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top