skip to Main Content

Geldautomaten in de kleinere dorpskern Kwintsheul en aansluiting glasvezel Heenweg

Standpunt Westland Verstandig over de rol gemeente bij de handhaving geldautomaten in de kleinere dorpskern Kwintsheul en aansluiting glasvezel Heenweg bevestigd in rapport van 29 maart van het Sociaal Cultureel Planbureau

Eerder gaf Westland Verstandig aan dat de gemeente Westland in de bres moet springen voor de inwoners van de kleinere kernen en het verdwijnen van geldautomaten moet opvangen. Zo nodig moet financieel worden bijgesprongen. Recent is ten onrechte de laatste geldautomaat in Kwintsheul verdwenen omdat de Rabobank de kosten te hoog vond en een nieuwe supermarkt er voorlopig niet komt. Ook vindt Westland Verstandig dat in de Heenweg glasvezel moet komen en dat ten onrechte die voorziening daar niet wordt aangebracht. De kleine dorpskernen moeten het al stellen zonder andere voorzieningen en dan is een geldautomaat en een deugdelijk internet wel het minste wat er moet zijn. Andere politieke partijen in Westland zoals CDA, VVD, PvdA en D66 vinden dat niet nodig en komen met een heel zwakke argumentatie. Gelukkig onderkent het Sociaal Cultureel Planbureau in een gister verschenen rapport nu dat in de kleine dorpskernen in Nederland vorenstaande voorzieningen echt aanwezig moeten zijn. Ook dat de overheid, en dus de gemeente, daar een rol van betekenis bij heeft, moet zorgdragen voor die voorzieningen en zo nodig financieel moet bijspringen. Westland Verstandig zal naar aanleiding van dit rapport opnieuw de geldautomaat Kwintsheul en de terugkeer daarvan en aanleg glasvezel in de Heenweg op de politieke agenda doen plaatsen. Aangenomen mag toch worden dat het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau ook voor het Westlands bestuur een duidelijk signaal betekent.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter.

 

 

 

Back To Top