skip to Main Content

Het Rijk gooit de opvang van asielzoekers over de schutting naar de gemeenten en die moeten het maar zien op te lossen

Het Rijk gooit de opvang van asielzoekers over de schutting naar de gemeenten en die moeten het maar zien op te lossen. Westland mag daar zeker een mening over hebben. Kritiek op dat standpunt binnen en buiten Westland niet terecht

Al eerder gooide het Rijk in 2015 alle jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (WMO) over de schutting naar de gemeenten. Dat is de reden dat veel gemeenten nu in financiële problemen verkeren, die ze helaas noodgedwongen op de inwoners moeten afwentelen.

Het Rijk maakt nu een chaos van de asielzoekersstroom die naar Nederland komt. Er komen te veel -niet echte- vluchtelingen deze kant op. De landelijke partijen VVD, D66, ChristenUnie-SGP, CDA, ondersteund door alle linkse partijen hebben de huidige te grote instroom willens en wetens laten ontstaan. Nu er opvangproblemen zijn, is het erg simpel van het Rijk om deze via een dwangwet door te schuiven naar gemeenten in Nederland. Die wet is niet in orde en het staat Westland vrij dat kenbaar te maken, zoals gedaan is. Natuurlijk hebben de diverse politieke partijen dat op een andere wijze verwoord en Westland Verstandig is het zeker niet in alle opzichten met enkele andere partijen eens. Wel met de conclusie: deze wet is slecht en voor Westland niet uitvoerbaar.

Westland heeft geen ruimte voor de opvang van asielzoekers en ook is er in Westland geen draagvlak onder de inwoners voor extra asiel-huisvesting. Geen ruimte omdat Westland al ieder jaar vele honderden statushouders moet opvangen. Dat gebeurt in het CarltonHotel en die statushouders moeten doorstromen naar pensions die er nog moeten komen. Opvang in het hotel ontlastte Ter Apel al doordat statushouders daar sneller konden vertrekken. Aan de doorstroming statushouders moet nu gewerkt worden, want Westland Verstandig vindt dat de statushouders niet naar de beschikbare sociale huurwoningen moeten. Die sociale huurwoningen moeten gaan naar onze eigen inwoners die vaak al vele jaren wachten.

Westland heeft jarenlang te weinig gedaan aan de bouw van goedkope starterswoningen en daar moet echt snel een inhaalslag gemaakt worden. Ook dit moet nu echt gebeuren en alle aandacht moet daarnaar gaan. Westland Verstandig tracht dat snel te realiseren. Hetzelfde geldt voor seniorenwoningen / groepswonen. Ook daar is concrete actie snel nodig.

Dan huisvesten we nog 450 Oekraïense mensen en moeten we nog enkele duizenden bedden voor arbeidsmigranten realiseren. Allemaal zaken die echt nodig zijn. We kunnen daar niet nog eens zeker ruim 700 asielzoekers of een deel daarvan bij hebben als gemeente.

Draagvlak onder de inwoners is er zeker ook niet voor de opvang van asielzoekers in Westland. 3/4e van de Gemeenteraad is uitgesproken tegen de komst, op straat hoor je hetzelfde. De afgelopen jaren vond geen enkel initiatief plaats voor de komst, ook niet bij andere politieke partijen, omdat er geen steun is en onze inwoners willen terecht dat we iets gaan doen aan meer goedkope huizen voor onze eigen inwoners.

Natuurlijk zijn er in de politiek ook andere geluiden zoals bij D66 en CDA. Deze partijen trachten de -buiten Westland- best wel kritische geluiden over het standpunt van Westland over de Spreidingswet kracht bij te zetten door woorden als “Westland het afvalputje van Nederland”, “we schamen ons hier te wonen” en “wordt lid van D66 want wij zijn tegen een weigergemeente en voor een wij-gemeente”, etc. Natuurlijk willen deze partijen hun achterban hiermee behagen. Ook trachten ze te vergoelijken wat hun landelijke partijen verkeerd gedaan hebben. Door dit soort uitspraken beschadigen CDA, Dd66, PvdA, GL pas echt het Westland. Zij voeden de persuitlatingen van meestal links georiënteerde personen alleen maar om kiezers voor zich te winnen! D66, CDA etc. laten echter na aan te geven waar, hoe en wanneer in Westland een asielzoekerscentrum kan worden gecreëerd en hoe ze draagvlak daarvoor willen vinden, uitgaande van ervaringen over de bouw van flexwoningen. Dus enkel wat schreeuwen zonder inhoud…

Gezien de uitslag van de recente gemeente- en landelijke verkiezingen staat vast dat de Westlandse kiezers willen dat het 0-asielzoekersstandpunt in Westland wordt verdedigd. Dat laatste is voor Westland Verstandig het uitgangspunt. Onze inwoners, daar zijn we van en daar doen we het nog steeds voor.

Back To Top