skip to Main Content

Vragen aan College inzake vergunningsvrij bouwen mantelzorgwoningen

6 februari 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake vergunningsvrij bouwen mantelzorgwoningen

 

Vraag 176 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Enige jaren geleden is onze fractie bezig geweest met het vergunningsvrij bouwen bij bestaande woningen. Destijds zijn de regels versoepeld en bij onze fractie wordt zo nu en dan wel nog navraag gedaan, omdat de regels niet bekend blijken te zijn. Het is niet duidelijk hoeveel mantelzorgwoningen in Westland gebouwd zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het mogelijk dat uw College de regeling over vergunningsvrij bouwen van mantelzorgwoningen nog een keer bekend maakt via Westland Report, ofwel Westland nieuws?
  2. Hoeveel vergunningsvrije mantelzorgwoningen zijn er de afgelopen drie jaren in Westland gerealiseerd?
  3. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het bouwen van dit soort woningen in Westland zou moeten worden aangemoedigd?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Back To Top