skip to Main Content

Ministerie haalt gelukkig streep door voornemen stichten Westlandse Islamitische school

Ministerie haalt gelukkig streep door voornemen stichten Westlandse Islamitische school

Op 23 december heeft de Staatssecretaris aan de gemeenteraad bericht geen goedkeuring te geven aan het plan van het College en de meerderheid van de Raad om een Islamitische school in Westland te vestigen. Westland Verstandig stemde tegen het plan samen met LPF en GBW. De GBW wethouders in het College stemden overigens wel voor de komst. De andere partijen CDA, VVD, ChristenUnie – SGP, D66, PvdA en Groen Links stemden voor. Nu ondersteunt de Staatsecretaris de mening van de tegenstemmende fracties dat – kort gezegd – een dergelijke school in Westland niet nodig is en de door de raadsmeerderheid gevolgde redenatie niet deugde. Overigens kon deze raadsmeerderheid er zijn omdat de heer Vreugdenhil van CDA Westland meestemde terwijl dat ons inziens niet had gemogen vanwege gebleken belangenverstrengeling.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
fractievoorzitter

Back To Top