skip to Main Content

Motie Westland Verstandig aangenomen voor gelijke regels voor zonnepanelen op Westlandse huurwoningen van onze woningcorporaties

 

Motie Westland Verstandig aangenomen voor gelijke regels voor zonnepanelen op Westlandse huurwoningen van onze woningcorporaties

In Westland zijn er ongeveer 10.000 woningen die onze inwoners huren van onze woningcorporaties. Om de energiekosten te verlagen is het verstandig om de woningen -als dat kan- te voorzien van zonnepanelen. Ook de woningcorporaties willen dat. Helaas zijn de bedachte spelregels voor de verschillende corporaties anders en wat erger is, de financiële voordelen komen vaak niet, althans niet genoeg, bij de huurders. Alle corporaties laten de huurders anders “meeprofiteren” van de voordelen. Bij enkele corporaties leiden zonnepanelen niet echt tot verlaging van de woonlasten. Dat deugt natuurlijk niet en moet anders. Ook zijn niet alle corporaties echt actief om zonnepanelen geplaatst te krijgen. Ook dat zou anders moeten.

Westland Verstandig vindt dat de corporaties niet alleen actiever moeten zijn, maar ook dat de zonnepaneelvoordelen meer aan de huurders moeten toekomen. De doorbelastmethode van Wonen Midden-Delfland (met woningen in Maasdijk) is voor de huurders het voordeligst: huurders betalen per paneel € 2,50 en dat bedrag wordt onderdeel van de servicekosten en de besparing is voor de huurder. Staedion doet het nog voor minder: € 2,– per zonnepaneel. Dat betekent een aanzienlijke verlaging van de woonlasten.

Westland Verstandig heeft het College van Burgemeester en Wethouders verzocht met de Westlandse woningcorporaties afspraken te maken over plaatsing van zonnepanelen en de doorbelasting aan hun huurders. Als dat niet lukt, dan bezien hoe dat kan worden afgedwongen. Zeker in deze tijd is het belangrijk dat de woonlasten verlaagd worden voor de huurders.

Back To Top