skip to Main Content

Nieuwjaarsboodschap Westland Verstandig

Nieuwjaarsboodschap Westland Verstandig

 

Westland Verstandig wenst alle Westlandse inwoners een fijn, gelukkig, maar bovenal een gezond 2024 toe

In 2024 gaat de gemeente verder met het verbeteren van het welzijn van onze inwoners.

2024 moet dan ook het jaar worden om goedkope woningen te realiseren voor onze Westlandse inwoners. Ook het jaar van de komst van een gemeentelijke ombudsman/-vrouw.

Westland Verstandig beloofde snel 500 woningen voor starters / senioren te bouwen. Door de aankoop recent -onder voorbehoud instemming Raad- van het zgn. HOT-perceel aan de Middel Broekweg in Honselersdijk wordt dat mogelijk en is gelukkig de eerste gewenste concrete realiseringsstap gezet. Tijdelijke goede woningen in een leuke woonomgeving kunnen dan snel gerealiseerd worden. Goed naar buiten communiceren en uitleggen hoe, waarom en voor wie, voortvarend en de focus op snelheid moeten leidend zijn. Inwoners en andere overheden overtuigen van de keiharde noodzaak voor deze woningen voor jong en oud.

Westland Verstandig is daarnaast voorstander van het anders bestemmen van bestaande kantoor- of andere gebouwen. We denken hier ook aan overbodige bedrijfsruimten bij tuinbouwbedrijven. Die kunnen zeer goed ingericht worden voor woningen.

De vlotte realisering van 49 starterswoningen in het kantoorgebouw aan de Tiendweg in de periode mei / november 2023 is een voorbeeld van snel handelen. Is een succes en bevalt de jongeren die daar per 1 december jl. hun intrek namen, prima. Dit voorbeeld verdient navolging.

In 2024 moet nog veel meer van de grond komen op woongebied en dat is in het belang van heel Westland en haar inwoners. We denken daarbij aan concrete verdere stappen van de 2e Berkenflat, mogelijk ook in andere dorpen bij voorkeur op niet al te ingewikkelde locaties, het bouwen van een wooncomplex voor senioreninitiatieven etc.

Ook het realiseren van 200 verplaatsbare woningen bij de Horti Campus moet in 2024 uitgevoerd worden.

Daarnaast moeten echt concrete stappen gezet worden voor huisvesting arbeidsmigranten op de bedrijven en zullen de regels daarvoor versoepeld moeten worden. Snelle uitvoering van de plannen bij de Horti Campus voor huisvesting van enkele honderden arbeidsmigranten moet in 2024 kunnen! Ook voor arbeidsmigranten bezien of bestaande gebouwen voor dat doel kunnen worden omgezet.

De doorstroming van statushouders snel regelen. Het liefst ook in bestaande gebouwen. Onze sociale huurwoningen aan onze eigen inwoners toewijzen.

Westland Verstandig hoopt dat we als gemeente in 2024 verstandige keuzes maken en vooral de focus leggen op die zaken die onze inwoners raken. In Westland wordt steeds meer terecht geklaagd over verkeersonveiligheid, te drukke wegen en te hard rijden. Ook daar moet dringend in heel Westland actie op worden ondernomen vanwege de negatieve gevolgen voor onze leefomgeving. Die aanpak is ingewikkeld, maar zal in 2024 voortvarend moeten worden beetgepakt. Resultaten moeten er komen. Praktisch in en rond al onze dorpen zijn er onacceptabele verkeerssituaties waar de gemeente de ogen niet voor kan blijven sluiten.

Daarnaast zullen in 2024 ook enkele dorpen extra aandacht moeten krijgen. We noemen Monster waar het centrum eens flink moet worden aangepakt. We noemen ook Wateringen waar de verkeerssituatie om verbetering en structurele aanpak schreeuwt!

Tenslotte wil Westland Verstandig ook in 2024 ALTIJD DICHTBIJ zijn, gemakkelijk bereikbaar en behulpzaam bij de snelle aanpak van grote en kleine gemeentezaken. Want voor de inwoners daar doen we het voor, ook in 2024. Wij willen dat het gemeentebestuur en de organisatie ook zo gaan werken. Dat betekent een betere, snellere en effectievere dienstverlening op alle gebieden. Dat betekent ook beter luisteren, want wie luistert weet meer, en zichtbaar doen wat echt nodig is.

Ook in 2024 geldt voor Westland Verstandig: “Vertrouwen is goed, maar controle is beter”. Ook in 2024 zullen we positief kritisch blijven.

 

Back To Top