skip to Main Content

Ongelijkheid bij de exploitatie kermissen in Westland wordt terecht beëindigd

Ongelijkheid bij de exploitatie kermissen in Westland wordt terecht beëindigd

Na de samenvoeging van de 5 Westlandse gemeenten tot de gemeente Westland in 2004 bestaat al heel lang de wens om het kermissenbeleid overal gelijk te maken. Overal wordt door de kernen (meestal de Oranjeverenigingen) zelf de kermis georganiseerd, maar dat ligt anders in Wateringen en ’s-Gravenzande. Daar heeft de gemeente een contract met de kermisexploitant en de winkeliers betalen € 50.000,– aan de gemeente daarvoor. In ‘s-Gravenzande en Wateringen bestaat de wens ook daar zelf de kermis te exploiteren. Dit laatste is ook de mening van Westland Verstandig. Wel moet dan de opbrengst van de kermis ten goede komen aan de inwoners van de kern waar de kermis plaatsvindt. Dus in ‘s-Gravenzande voor de inwoners van ‘s-Gravenzande en Heenweg. De opbrengst moet dan besteed worden aan activiteiten en voorzieningen waar een ieder profijt van heeft in ’s-Gravenzande. In Wateringen hetzelfde. Binnen ‘s-Gravenzande moet maar even bezien worden wie de organisatie doet: de Oranjevereniging of de BIZ of de winkeliers of wellicht -en dat zou natuurlijk het mooiste zijn- allen samen. Wordt vervolgd en de komende tijd wordt dit geregeld!

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top