skip to Main Content

Persbericht inzake financiële situatie Westlandse Zoom

Persbericht

Daags na de Begrotingsraad laat het College van Burgemeester en Wethouders aan de Raad weten in een brief van 7 november 2014 –kort gezegd- dat de financiële situatie bij de Westlandse Zoom B.V. zorgelijk is. Niet alleen moet de geldlening verlengd worden, maar ook het kapitaal moet verhoogd worden. Voorts blijkt dat de Westlandse Zoom niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen op dit moment.

De fractie van Westland Verstandig heeft inmiddels verzocht om deze brief te agenderen op de raadsvergadering van 25 november a.s. De Raad kan volgens het College haar wensen en bedenkingen inbrengen en heeft daarvoor een termijn gegeven tot 19 november a.s. Ook die termijn is natuurlijk onhandig, omdat er voor die tijd geen raadsvergadering plaatsvindt.

De fractie van Westland Verstandig wil met de raadsfracties en het College een debat voeren over de inhoud van de brief, het tijdstip van verzending en de betekenis van de brief voor onder meer de begroting zoals die door de meerderheid van de Raad op 6 november jl. is vastgesteld.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Back To Top