skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: College blijft onjuiste en onvolledige informatie verstrekken over de nieuwbouw twee halve gemeentehuizen

Westland Verstandig: College blijft onjuiste en onvolledige informatie verstrekken over de nieuwbouw twee halve gemeentehuizen

Gisteren heeft het College van B&W kenbaar gemaakt dat de exploitatiekosten voor de twee nieuwe gemeentehuizen per jaar € 3.5 miljoen gaan bedragen. Vergeten wordt dat op het Rabobankgebouw eerst € 5 miljoen is afgeboekt en dat ook de grondwaarde aan de Tiendweg niet die waarde is die normaal zou worden berekend aan een ontwikkelaar. Voeg daarbij dat het College nu ook erkent dat nog een groot aantal aanvullende investeringen gedaan moeten worden om de nieuwe gebouwen in te richten, van computers en meubilair te voorzien etc. Ook is niet meegenomen de extra kosten voor de infrastructuur aan de Verdilaan en de al gemaakte en ten onrechte geheel op de nieuwbouwplannen Hoogeland geboekte kosten van de ontsluiting en andere infrastructurele voorzieningen. Het College munt uit in het boeken van bedragen op andere dossiers dan die van de twee halve nieuwe gemeentehuizen.

Erger is dat het College blijft noemen dat de exploitatiekosten voor de vier bestaande gemeentehuizen € 4.4 miljoen zouden gaan bedragen. Vaststaat dat die nu slechts ruim € 1 miljoen zijn en dan hebben we de dubbele oppervlakte –meer dan 19.000m2- en ook veel meer werkplekken dan in de nieuwbouw het geval zal zijn. De nieuwbouw is circa 10.000m2 en kent 527 fte’s. Door die twee halve gemeentehuizen is nodig dat ongeveer 200 ambtenaren elders werkzaamheden in Westland moeten verrichten zodat ook in de nieuwe organisatie na de nieuwbouw er tenminste zes gebouwen in gebruik zijn voor gemeentepersoneel. Dus die ene centrale huisvesting wordt ook niet bewerkstelligd.

Als we zouden doorgaan in de bestaande gebouwen, zou dat betekenen een exploitatielast van € 1.2 miljoen, hetgeen ook erkend wordt door het College in de vragenbeantwoording over de begroting 2016-2019. Die bestaande gemeentehuizen helemaal skippen en vervolgens een geheel nieuwe inrichten is volstrekt onnodig en voorts is een bedrag van € 4.4 miljoen gebaseerd op irreële renovatiekosten. Die renovaties zouden nooit uitgevoerd worden als dit geldverkwistende plan van de twee nieuwe gemeentehuizen niet ter sprake zou zijn gekomen. Dan zouden we nog tientallen jaren gebruik kunnen maken van de huidige huisvesting die prima is en die absoluut nog voldoet aan de eisen van deze tijd. Waarom het College een verkeerde voorstelling van zaken geeft is logisch: Men wil koste wat kost dit plan uitvoeren, men probeert de financiële gevolgen daarvan af te zwakken en men wil zelfs zo ver gaan dat gedurende 25 jaar de gemeente geblokkeerd wordt in haar plannen door voor 25 jaar een gebruiksovereenkomst te sluiten die zelfs het merk kroketten gedurende 25 jaar regelt.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top