skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig wil meer parkeerplaatsen op sportpark “De Hoge Bomen “

Westland Verstandig wil meer parkeerplaatsen op sportpark “De Hoge Bomen “

 

Op 16 december 2014 heeft de fractie van Westland Verstandig een door LPF Westland ondersteunde motie ingediend voor meer parkeerplaatsen op sportcomplex “De Hoge Bomen”. Zij deed dat nadat het College aan de Raad een kredietvoorstel gedaan had voor onder meer het aanleggen van 12 extra parkeerplaatsen langs de Galgeweg en bij de atletiekvereniging voor vooral kort parkeren. De atletiekvereniging, de scouting en de kinderopvang zien graag dat op de plaats van de 12 parkeerplaatsen 40 à 50 parkeerplaatsen gerealiseerd worden.

Belangrijk voor de veiligheid op de te smalle toegangsweg, verkort de aanlooproute en maakt dat deel van het sportpark beter toegankelijk. De situatie ter plaatse overziende valt volgens Westland Verstandig niet in te zien waarom de gevraagde aantallen parkeerplaatsen niet worden gecreëerd. Het gaat slechts om een uitbreiding van 12 naar 40 à 50. Er is ruimte genoeg en de in en uitrit naar en van de Galgeweg zal er ook voor de 12 plaatsen moeten komen.

Het College wil met de uitbreiding van 12 naar 40 à 50 parkeerplaatsen wachten totdat de verkeersgevolgen van het zogenaamde 3-in-1 project bekend zijn. Lijkt toch niet nodig nu alle verkeersgegevens bekend zijn. Voorts zou de politie c.s. de 40 à 50 parkeerplaatsen “ontraden” hebben. Ondanks verzoek om toezending heeft het College de politieadviezen (nog) niet verstrekt.

Ook uit kostenaspect lijkt het verstandig om niet eerst 12 en daarna 40 à 50 parkeerplaatsen aan te leggen. Dus vandaar de wens van Westland Verstandig en LPF Westland om die parkeerplaatsen nu gelijk met de 12 te realiseren . Aanleg betekent voordelen voor de verenigingen en de beurs van de gemeente.

De coalitiepartijen in de Raad hadden tijdens de raadsvergadering van 16 december een trucje bedacht om niet in te behoeven gaan op de zeer redelijke motie van de twee grootste oppositiepartijen. Zij dienden een eigen motie in en vroegen het College met een gebiedsontwikkeling 2022 (u leest het goed: over 7 jaren!!!!) voor Hoge Bomen te komen. Overbodig en enkel voor de bühne: immers het College heeft dat al geregeld in het bestuursakkoord, de verenigingen zijn bezig met een masterplan voor het hele sportcomplex en het College praat al met de verenigingen. Erger is het dat de coalitie door haar eigen fopspeen van “de gebiedsontwikkeling” nu geen steun denkt te hoeven geven aan de realisering van 40 à 50 parkeerplaatsen. Zij laten een onveilige en lastige situatie die er nu is rondom de toegang van het atletiek- en hockeycomplex de komende jaren in stand. Een beetje dom en kortzichtig lijkt dat.

 

Gelukkig zei de wethouder sport tijdens de raadsvergadering van 16 december jl. toe dat nog goed gekeken zal worden naar de alleszins gerechtvaardigde wens van een aantal verenigingen om de gewenste 40 à 50 parkeerplaatsen gerealiseerd te krijgen. Dit zou dan gebeuren vòòr de aanleg van de 12 parkeerplaatsen. De verenigingen willen nota bene zelf ook hun inbreng bij de aanleg leveren. Daarvan moet de gemeente uiteraard gebruik maken.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

 

Back To Top