skip to Main Content

Persberichten en publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: De bouw van twee halve gemeentehuizen blijft geldverkwisting

Westland Verstandig blijft zich verzetten tegen de bouw van twee nieuwe gemeentehuizen. De komende tijd zullen de plannen en ook de kosten door het College aan de Raad en de burgers worden verstrekt. Dit had natuurlijk al veel eerder gemoeten en is tekenend voor dit College. Eerst beslissen en dan pas openheid en “inspraak voor de bühne”. De bouw van twee halve gemeentehuizen heeft geen zin. Ook na de bouw zullen de ambtenaren verspreid zitten in Westland. Honderden ambtenaren blijven gehuisvest in gemeentewerven, Patijnenburg, de Wilhelminaschool en een aantal andere locaties. De bouw van twee halve gemeentehuizen is geen enkele verbetering ten opzichte van de huidige situatie waarbij gebruik gemaakt wordt van drie à vier gemeentehuizen in de kernen, maar met twee gemeentehuizen kan volstaan worden. Nieuwbouw betekent ook kapitaalsvernietiging, ook nu het College bekend gemaakt heeft dat ‘s-Gravenzande en Wateringen “openbaar verkocht” gaan worden aan de hoogste bieder. Ineens is het niet meer zo belangrijk blijkbaar wat er daarna in of met de gebouwen gaat gebeuren en dat geldt zowel voor Wateringen als ’s-Gravenzande. Een slechte ontwikkeling waar Westland Verstandig ook tegen zal opkomen.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

 ‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Voor appartementen voor ouderen met zorg op maat in Sonnevanck

Het is bekend dat eigenaar Pieter van Foreest de Sonnevanck over enige tijd gaat sluiten. Westland Verstandig vindt dat geen gelukkige keuze, maar gevreesd moet worden dat dit niet meer tegen te houden valt. Pieter van Foreest maakt dat uit en heeft het besluit genomen. Wel moeten de huidige bewoners dichtbij en het liefst in ’s-Gravenzande een verzorgingsplek krijgen.

Westland Verstandig vindt dat vervolgens de gemeente het mogelijk moet maken dat de nieuwe bestemming van Sonnevanck ouderenwoningen met zorg op maat moet zijn naar het voorbeeld van de Oudelandflat in ’s-Gravenzande. Dat is een concept wat prima werkt en wat ook zeker navolging verdient. Westland Verstandig zal daarop inzetten in de komende tijd.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

 

Monsterse Courant

Westland Verstandig: Goed initiatief overname en renovatie van woningen bij Duinhof

De fractie van Westland Verstandig heeft zich de afgelopen tijd sterk gemaakt voor het ondersteunen door de gemeente van het initiatief van HINT, zijnde de belangenvereniging Ter Heijde. Westland Verstandig vindt het terecht dat de gemeente Westland een dergelijk initiatief ondersteunt door afgifte van de nodige garanties voor aankoop en exploitatie. Dit initiatief verdient meer navolging in het Westland. Op deze wijze kunnen ouderen in hun eigen kern blijven wonen. Dat is één van de verkiezingsbeloftes van Westland Verstandig en die willen we ook zeker waar maken.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

Het Hele Westland

 

Westland Verstandig: Meer invloed burgers op beleid gewenst

Het is bekend dat Westland Verstandig burgerbelang boven gemeentebelang stelt. Daarmee wordt bedoeld dat het gemeentebestuur meer oog moet hebben voor de concrete belangen en behoeften van de burgers in Westland. Dat wil zeggen meer aandacht en dus geld aan directe zorg voor ouderen en kwetsbaren, een beter oog voor een goede leefomgeving in Westland, dus beter onderhouden groen, veiligheid en geen verkwisting van gelden, maar zinvolle besteding daarvan. Dus geen Westland Marketing, geen zinloze financiële deelname Wereldtentoonstelling die bijna afgelopen is, geen verspilling door bomen eerst aan te planten en die vervolgens te verwaarlozen waardoor ze of doodgaan of in zijn geheel verdwijnen, etc. etc. Westland Verstandig zet zich in om dat ideaal –burgerbelang boven gemeentebelang- te bereiken. Ook na het zomerreces zullen we dat uiteraard weer doen.

U kunt ons altijd benaderen via de telefoon (06-53401068) of per e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl;

De Lierenaar

Westland Verstandig: Beter en transparanter beleid burgemeester bij feesten en evenementen

Geregeld komt het voor dat er problemen ontstaan bij vergunningverlening voor evenementen/feesten in Westland. Ook zijn er een aantal knelpunten die maar niet opgelost kunnen worden. Zo krijgt Waterpop in Wateringen geen toestemming om permanent op vrijdagavond activiteiten te plannen, mocht aanvankelijk de Westland Cross niet doorgaan en later na enige politieke druk ging de burgemeester alsnog overstag en ondervond Dijkrock aanvankelijk tegenwerking, na protest weer niet.. Opvallend is dan dat eerder genoemde grote veiligheidsproblemen bij doorgaan van het evenement ineens zich niet meer voordoen. De vraag kan dan gesteld worden of de geconstateerde gevaren wel reëel waren. Nu speelt weer het probleem bij de feestweek van Naaldwijk dat bepaalde dj’s niet meer mogen optreden omdat er te veel mensen van buiten Westland komen en blijkbaar het soort muziek niet bevalt. Het lijkt willekeur en dat is niet goed. Westland Verstandig heeft al eerder aangedrongen op een evenementenplan waardoor ieder weet waar hij aan toe is. Dit werd vooruitgeschoven in tijd. Direct na het zomerreces zullen we de burgemeester nog een keer vragen waar dit blijft.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

Back To Top