skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake Naaldwijkse feestweek

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake Naaldwijkse feestweek

Vraag 101 2014-2018

Edelachtbaar College,

Vanaf maandag 17 augustus a.s. wordt in Naaldwijk wederom de jaarlijkse feestweek gehouden. De feestweek is een groot evenement waar een vergunning voor nodig is. Gebleken is dat de burgemeester in die vergunning recentelijk voorwaarden gesteld heeft omtrent een aantal activiteiten die niet mogen plaatsvinden. Waarom is niet geheel duidelijk. Opvallend is dat de activiteiten die nu niet meer toegestaan zijn de afgelopen jaren niet tot problemen geleid hebben. Voorts bestaat de indruk dat er nauwelijks of geen communicatie heeft plaatsgevonden met de betreffende personen en dat op toch wel vage gronden toestemming geweigerd is.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer is de betreffende evenementenvergunning aangevraagd en wanneer was duidelijk dat de burgemeester problemen had met bepaalde onderdelen van de geplande activiteiten?
  • Waarom is dit niet goed gecommuniceerd met de betreffende personen zodat ook zij weten wat exact de oorzaak is van het niet geven van toestemming?
  • Op welke wijze heeft communicatie plaatsgevonden met de betreffende personen en de organisatoren?
  • Sinds wanneer is duidelijk dat er geen toestemming gegeven zou worden? Onze fractie heeft de indruk dat dit nu weer op het laatste moment komt. Klopt dat?
  • De betreffende personen hebben ook al optredens gegeven in de voorafgaande jaren. Klopt het dat die optredens niet tot overlast geleid hebben?
  • Wat is nu de exacte reden van de weigering? Waarom is niet onderzocht of toch niet onder voorwaarden akkoord gegaan kon worden?
  • Zijn er klachten van omwonenden over de optredens? Zijn er klachten van de politie over de betreffende optredens?
  • Heeft over de weigering overleg plaatsgevonden met de organisatoren? Heeft overleg plaatsgevonden met degenen die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de feestweek?
  • Blijkbaar bestaat er onenigheid over de ervaringen de afgelopen jaren. Over welke gegevens beschikt de burgemeester dat het toen niet goed gegaan is? Waarom heeft de gemeente toen niet direct aangegeven dat voortaan geen toestemming meer gegeven zou worden?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top