skip to Main Content

Publicatie-Onderhoud openbaar groen al duidelijk verbeterd

Onderhoud openbaar groen al duidelijk verbeterd

Op het gebied van het beheer en onderhoud van het openbare groen zijn er al goede slagen gemaakt. In ieder geval wordt kort op de bal gespeeld bij klachten en meldingen van onze inwoners. Het College en met name wethouder Ferwerda, werkt op dat punt prima, alhoewel er nog wat slagen te maken zijn. Westland Verstandig hoort goede berichten van onze inwoners! Wel is daarmee bevestigd dat het niet zozeer ligt aan het afgesproken niveau van onderhoud (matig, voldoende, goed etc.), maar het meer aan komt op de juiste focus, goed aansturen van de 5 aanneembedrijven en als er toch iets mis is (waar gewerkt wordt vallen spaanders…) snel corrigeren. Onze inwoners merken dat ook al.

Het College dient nog een verdere verbeterslag te maken. Ook oppassen in de winter en het voorjaar voor een nieuwe kaalslag, zoals vaak een klacht was bij het vorige College. Hoe gaat het College dat voorkomen? Wellicht ook goed om de omwonenden vooraf te berichten als op het vlak van groen een grote wijziging optreedt in de buurt. Ook wellicht een goed moment om na te gaan of de inwoners van een buurt / straat zaken zelf willen aanpakken middels een burgerinitiatief dat door de gemeente gefaciliteerd wordt.

Bezoek ons Burgerkantoor ‘s-Gravenzande op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur aan het Marktplein 10 in ’s-Gravenzande of ons Burgerkantoor Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Ook kan altijd een afspraak gemaakt worden op 06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.

 

Back To Top