skip to Main Content

Publicatie ‘s-Gravenzander-De Beeldenstorm van dit College in ‘s-Gravenzande moet stoppen

De Beeldenstorm van dit College in ‘s-Gravenzande moet stoppen

De Druivenkrenster, het Paard en uiteraard het Gravin Machteldbeeld liggen nu op de gemeentestortplaatsen in Monster en De Lier. Daar horen ze niet. De BIZ wil de Druivenkrenster naar de Graaf Willem II straat in ‘s-Gravenzande, het Paard kan wellicht weer teruggeplaatst worden naar het oude gemeentehuis wat voorlopig toch niet gesloopt wordt en Machteld natuurlijk op het Marktplein waar veel ‘s-Gravenzanders het weer graag terug willen zien. Dit zou toch voor het College een kleine moeite moeten zijn, zeker als duidelijk is dat opslag niet op een verstandige wijze geschiedt. Waarom het College niet reageert richting BIZ voor wat betreft de Druivenkrenster is niet duidelijk. Ook de onverklaarbare nukkigheid om het Marktplein niet van een historisch beeld te voorzien is niet te uit te leggen. Waarom zo een prestigekwestie van zo iets simpels maken?
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 op werkdagen dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

 

Back To Top