skip to Main Content

Publicatie Velo Wateringen-Beter woningtoewijzingsbeleid in Westland gewenst

Beter woningtoewijzingsbeleid in Westland gewenst

Onze fractie wordt steeds vaker door inwoners uit Wateringen/Kwintsheul benaderd die overlast ervaren van pas in hun straat wonende statushouders, arbeidsmigranten of uit de omringende gemeente overgeplaatste probleemgezinnen. Het lijkt erop dat steeds vaker voorheen rustige woonwijken ineens geterroriseerd worden door dit soort nieuwkomers. Je woont dan in een kleine dorpskern en toch ervaar je de problemen die van elders komende personen veroorzaken. Meestal wordt geprobeerd de overlast op een vriendelijke wijze te doen stoppen, maar het verzoenlijke met het onverzoenlijke is vaak niet te verenigen. Westland Verstandig vindt dat de woningcoöperaties veel zorgvuldiger moeten omgaan bij woningtoewijzing en vooral de sociale cohesie veel zwaarder moet meewegen. De gemeente Westland moet ook veel meer invloed krijgen op woningtoewijzingen en moet bij gebleken overlast veel adequater optreden. De recente Asowet geeft mogelijkheden. Nu worden de inwoners die overlast ondervinden te vaak en te lang volledig aan hun lot overgelaten. Dat is geen goed bestuur vindt Westland Verstandig. Een goede leefomgeving bewaren is natuurlijk één van de belangrijkste taken van de gemeente in deze tijd.
In verband met de vakantie zijn onze burgerkantoren tot 28 augustus gesloten. U kunt natuurlijk altijd wel een afspraak maken. Tel. 06-53401068 en e-mail info@duijsens.net.

Back To Top