skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Oppositie Westland Verstandig: Goed voor Westland!

Duidelijk is dat Westland Verstandig een aantal belangrijke onderwerpen anders benadert dan het College van B&W en de Coalitie, bestaande uit het CDA, PW, VVD en GBW. Bij ons telt het belang van de Westlandse inwoner echt en willen dat in alle opzichten op nummer 1 zetten. Ook willen wij een Westlands bestuur dat eerlijk, open en betrouwbaar is. Geen achterkamertjes, geen ‘good old boys’, geen schijn van belangenverstrengelingen. Correct handelen jegens burgers en de Raad, die informatie geven die nodig is, geld besteden aan zaken die voor de burgers ‘er toe doen’ en niet om het bestuurspluche mooier te maken, burgers niet voor het blok zetten, etc. Westland Verstandig doet dat uit overtuiging dat het anders moet maar ook anders kan. Daarnaast werken we natuurlijk – zij het positief kritisch – mee aan besluiten die wel goed voor de Westlandse burgers zijn. Een kritische partij als de onze krijgt heel veel – meestal ten onrechte – over zich heen van het College en met name de hiervoor genoemde partijen. Wij nemen dit voor lief en blijven waakzaam, scherp en kritisch en zullen daar waar nodig eerst het debat aangaan en als dat niet goed verloopt, doordat andere partijen weigeren dat debat te voeren op de inhoud, zal onze fractie andere acties blijven voeren. Daarmee zullen we doorgaan, ook in 2016. Overigens zien we hier en daar en zo nu en dan dat het College en de Coalitie toch rekening houdt met onze kritiek en standpunten. Een beginnetje?

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Onterechte OZB-verhogingen; Wat je belooft moet je doen

De OZB stijgt in 2016 met 2,7%. Om de woonlasten gemiddelde niet meer dan het inflatiecijfer te laten stijgen wordt door het College een bedrag opgenomen uit de reserves riolering en afvalstoffeninzameling. Die reserves zijn bedoeld voor verwachte uitgaven. Die reserves lopen leeg en zodra die leeg zijn moeten de tarieven rioolrechten en afvalstoffenheffing verhoogd worden. Koekje van eigen deeg. Potverteren! Door deze aanvulling uit de reserves kan het College de OZB laten stijgen. Door dit systeem kon de OZB in 2012-2016 in Westland stijgen met 20%. De inflatie was 8,7% en de koopkracht daalde zelfs. De werkelijkheid is nog schrijnender; 50.000 belastingplichtigen in Westland hebben in 2006 – 2014 € 11.5 miljoen meer moeten betalen dan het gemeentebestuur beloofde. Dat is gemiddeld € 1.3 miljoen per jaar. In werkelijkheid incasseert Westland ieder jaar veel meer dan zij begroot. Westland Verstandig kaartte dit aan, maar de VVD-wethouder piekerde er niet over aan deze verrijking door de gemeente over de ruggen van de belastingplichtigen een einde te maken en kreeg bijval van de overige raadsfracties. Slechte zaak en slecht voor het vertrouwen in de politiek.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Monsterse Courant

Voor behoud en snelle volledige heropening Leuningjes

De Leuningjes ligt gedeeltelijk leeg. Het gebouw is eigendom van de gemeente en wordt verhuurd aan een stichting. De asbestschoonmaak blijft maar duren en blokkeert volledig gebruik. Ineens wil het College bekijken of De Leuningjes voor meer dan € 1.5 miljoen gerenoveerd moet worden. Eerder was dat niet spoedeisend. Ook zou de totale asbestsanering nog ruim € 800.000,– kosten. Dat bedrag is de gemeente in alle gevallen kwijt ongeacht de toekomst van De Leuningjes . Onze fractie vindt dat De Leuningjes zo snel als mogelijk –in overleg met het bestuur en de gebruikers- weer volledig in gebruik genomen moet kunnen worden. Dat betekent dat de asbestbesmetting snel en veilig wordt uitgevoerd. Eventuele renovatieplannen of verdere saneringsmaatregelen komen dan later wel. Centraal staat dat De Leuningjes voor de dorpskern Poeldijk belangrijk is en in eerdere gemeentelijke beleidsplannen als bindende factor in Poeldijk werd neergezet. Door de asbestkwestie mag niet het einde van De Leuningjes worden geforceerd.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In de ‘s-Gravenzander

Burgerinitiatief dagopvang dementerenden komt er aan!

In januari a.s. start het ‘s-Gravenzandse Pallia – zorgbureau, met de dagopvang in een woning aan ca 8 dementerende inwoners van Westland. Een nieuw initiatief dat vooral dankzij de inzet van Westland Verstandig er toch gekomen is. Tot op het laatst wilden het college en de meeste coalitiepartijen het niet. Waarom men het niet wilde is nooit echt duidelijk gemaakt. Gelukkig er toch doorheen gekregen. Waarom een goede zaak? Dagopvang op maat met veel aandacht aan de persoonlijke wensen. Ook belangrijk voor mantelzorgers voor de dementerenden. Wij vinden dat goede en nieuwe maatregelen er moeten komen voor de mantelzorgers. Die hebben het zwaar en moeten in alle opzichten – financieel, fysiek en mentaal – als dat nodig is ontlast worden. Westland Verstandig wil daarvoor met voorstellen komen. Als u dit leest en u hebt ideeën laat het ons weten. Ook als u soortgelijke initiatieven wil opzetten laat het ons weten en we denken dan graag met u mee.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Betere zorg op maat in Westland nodig

In dit jaar is er in zorg veel gewijzigd. In Westland is veel bij het oude gebleven en dat moet volgens onze fractie ook blijven. Een aantal dringende verbeteringswensen zijn er wel bij ons. De mantelzorgers, die steeds belangrijker worden als mensen langer thuis willen blijven wonen moeten financieel, mentaal en fysiek beter ondersteund worden dan nu het geval is. Concrete maatregelen zijn nodig.

– Westlanders, die ontslagen worden uit het ziekenhuis moeten in Westland – dicht bij hun partner en familie- kunnen revalideren. Niet zoals nu revalidatie in de gemeente waar het ziekenhuis zich bevindt. Geeft grote problemen bij oudere partners die dan niet of te weinig op bezoek kunnen. De gemeente heeft hier een taak. Wij vinden dat eind 2016 alle Westlanders in Westland opgevangen moeten kunnen worden.

-Meer kleine burgerinitiatieven waardoor betere maatzorg geleverd kan worden, maar ook echte invulling gegeven wordt aan de maatschappij waarin de participatie van de burger meetelt. Hebt u zelf ideeën of problemen laat het onze fractie weten.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Betere zorg op maat in Westland nodig

In dit jaar is er in zorg veel gewijzigd. In Westland is veel bij het oude gebleven en dat moet volgens onze fractie ook blijven. Een aantal dringende verbeteringswensen zijn er wel bij ons. De mantelzorgers, die steeds belangrijker worden als mensen langer thuis willen blijven wonen moeten financieel, mentaal en fysiek beter ondersteund worden dan nu het geval is. Concrete maatregelen zijn nodig.

– Westlanders, die ontslagen worden uit het ziekenhuis moeten in Westland – dicht bij hun partner en familie- kunnen revalideren. Niet zoals nu revalidatie in de gemeente waar het ziekenhuis zich bevindt. Geeft grote problemen bij oudere partners die dan niet of te weinig op bezoek kunnen. De gemeente heeft hier een taak. Wij vinden dat eind 2016 alle Westlanders in Westland opgevangen moeten kunnen worden.

-Meer kleine burgerinitiatieven waardoor betere maatzorg geleverd kan worden, maar ook echte invulling gegeven wordt aan de maatschappij waarin de participatie van de burger meetelt. Hebt u zelf ideeën of problemen laat het onze fractie weten.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

Back To Top