skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig wil een open , eerlijk en betrouwbaar Westlands bestuur en dus geen achterkamertjes, geen geheime werkgroepen, geen belangenverstrengelingen meer

De afgelopen week is er ophef ontstaan over de gedragswijze van de raadsfracties in het presidium. Wat bleek uit mails die onze fractie werden toegespeeld: in plaats van een commissie van 8 fractievoorzitters, incl. Westland Verstandig, was ineens een werkgroep met als voorzitter LPF-er en oud-wethouder Ben van der Stee ingesteld bestaande uit de burgemeester en CDA en VVD om een vijftal regelingen zo te wijzigen dat de burgers in hun (inspraak)mogelijkheden beperkt werden en ook een positief kritische raadsfractie als die van Westland Verstandig de mond gesnoerd zou kunnen worden. Toen wij daarachter kwamen hebben we direct gevraagd wat er gaande was en afgifte van alle stukken en aanwezigheid bij de vergaderingen verlangd. Dit alles werd eerst geweigerd. Het spreekt voor zich dat dit geen vertrouwensbasis geeft. Pas na een persbericht kwam een deel van de stukken (waaruit geciteerd werd) en werden we uitgenodigd voor een vergadering en werd nog maar 1 van de 5 regelingen genoemd. In een motie komende raadsvergadering zullen we de andere partijen en het College oproepen om nu eens eindelijk open, eerlijk en betrouwbaar te worden. Als dat gebeurt dan kan een goed politiek klimaat in Westland ontstaan waar we met zijn allen in het belang van onze burgers bezig zijn, open en transparant en eerlijk.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

 

Westland Verstandig: Mogelijkheid gemeente-/kernreferendum in Westland gewenst; Waarom stemden fracties tegen referendum-initiatief Westland Verstandig?

Afgelopen week zagen we dat een referendum goed werkt. Een referendum verkleint de kloof tussen burger en politiek, is een uiting van onvrede over de bestaande politiek. Als het bestuur weet dat een besluit weggestemd kan worden, zal zij eerder in gesprek gaan met de burgers en dan is een referendum misschien niet eens nodig. Westland Verstandig heeft voor Westlandse zaken een referendum mogelijk willen maken. Als ca. 4.000 Westlanders dat willen of een meerderheid in de Raad, dan zullen de Westlanders hun mening kunnen geven. Ook per kern. Toch stemden alle partijen tegen. De argumenten waren verschillend: de burger had bij de gemeenteraadsverkiezing al zijn mening kunnen geven, de zittende bestuurders maken wel uit wat goed is, we wachten op een modelverordening en we willen niet dat de meerderheid van de Raad als gekozenen de opinie van de burger vraagt. Alle fracties waren bang voor de mening van de burger. Slechte zaak vindt Westland Verstandig en volstrekt niet te plaatsen en te begrijpen. We zijn er voor de burgers en niet voor ons zelf.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Verder terugdringen schade van gemeente bij jaarwisseling

Afgelopen jaarwisseling heeft de gemeente bijna € 263.000,– kosten gemaakt. Dit is natuurlijk echt zondegeld. Erger is nog dat de totale schade bijna € 90.000,– bedroeg. In Monster het hoogste bedrag aan schade t.w. € 27.378,–. In tijden van geld beknibbelen op voor de Westlanders nuttige zaken is het natuurlijk wrang dat dit mogelijk is. Westland Verstandig pleit dan ook voor een andere benaderingswijze van het gemeentebestuur waardoor de omvang van deze onnodige kosten en schade naar beneden gebracht kan worden. Dit moet mogelijk zijn. Desnoods door de inzet van tijdelijk vrijwillige buurtpreventen/politieassistenten. Ook lijkt het goed een campagne te voeren om bedrijven te waarschuwen. Nu was er in De Lier weer een grote brand, veroorzaakt door de festiviteiten. Vorige jaarwisselingen was dat ook het geval. Dit had voorkomen kunnen worden.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Meer aandacht voor parkeren in centrum/oplossing voor doorgang Langestraat in zicht

In het ‘s-Gravenzandse centrum is zeker op sommige dagen de parkeerdruk erg hoog. We krijgen daar best veel klachten over. Wrang is het te moeten constateren dat wethouder Ouwendijk van VVD stelt dat de gewijzigde bestemming van de muziekschool van 2 woningen tot 8 apart bewoonde eenheden niet een ongewenste toename van parkeerdruk zal geven aan de Noordwind en Langestraat. Onzin natuurlijk. Destijds zijn ca. 10 appartementen deels om die reden afgewezen. We hebben de wethouder daarover vragen gesteld en de beantwoording liet volstrekt te wensen over. Waarom nu ineens alles mogelijk is, kon niet duidelijk gemaakt worden.

Ook hebben we een andere wethouder vragen gesteld over de doorgang bij het restaurant De Herberg in de Langestraat naar het parkeerterrein. De wethouder gaat zijn best doen om dit op te lossen. We wachten af en wordt vervolgd.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Nota uitgangspunten bestemming gemeentehuis Wateringen nietszeggend

Het gemeentehuis Wateringen zal, naar het zich laat aanzien, verkocht gaan worden. Het College van B&W zoekt naar de gewenste bestemming en heeft een uitgangspuntennotitie opgesteld. Lezing leidt tot verbazing en treurnis. Het komt er op neer dat alles kan. Van sloop tot handhaving gehele of gedeelte gebouw, van kantoren tot wonen voor jong en oud. Van maatschappelijke bestemming tot daghoreca. Zelfs wil het College de mogelijkheid openhouden. AZC of EU-arbeiders (het wordt geformuleerd als “bij voorkeur geen EU-arbeiders of AZC”). Dit laatste wil Westland Verstandig zeker niet. Wethouder Ouwendijk gaf in de commissie een gek antwoord op een vraag daarover en wenste zeker niets uit te sluiten. De geldopbrengst is leidend. Verkeerde zaak natuurlijk en we zullen waakzaam blijven. Dat soort invullingen horen niet in dat deel van Wateringen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top