skip to Main Content

Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: College en Raad weigeren in debat te gaan over gevolgen voor Westland van de bouw gemeentehuizen: Kosten meer dan € 100.000.000,–

Na heel veel onnodig gedoe kreeg Westland Verstandig eindelijk inzage in de geheime stukken over de nieuwbouw gemeentehuizen. Gelijktijdig huurde wethouder Meijer advertentieruimte om de zijns inziens “juiste feiten” te presenteren. Die feiten en getallen werden echter (weer) door de wethouder verdraaid en de Westlandse burgers werd weer een rad voor hun ogen gedraaid. Westland Verstandig daagde de wethouder uit om in de raadsvergadering van 17 november in een openbaar debat dit te bespreken. Echter de wethouder weigerde dat te doen en de coalitie begon allerlei trucs te gebruiken om Westland Verstandig monddood te maken. Lukt niet: Gebeurt nu op 15 december 2015. Angstig blijkbaar voor de waarheid en de juiste feiten. Wat zijn die: bestaande 4 gemeentehuizen kosten per jaar € 1.250.000,–/de nieuwe € 3.500.000,–; Bestaande gemeentehuizen zijn groot 20.000m2 en 833 werkplekken/nieuwe 10.000m2 en 527 werkplekken; Nu 3 gemeentehuizen/na 2017 ongeveer 200 ambtenaren in 5 gebouwen en de rest in 2 nieuwe gebouwen. Dus zeker geen centrale huisvesting. Maar vooral meer dan € 100.000.000,– voor 2 gebouwen.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Centrumplan Honselersdijk gaat door

Vorige week is in de commissie van de Raad besproken het nieuwe Centrumplan Honselersdijk. Westland Verstandig wil per se dat voor Honselersdijk een goed plan wordt uitgevoerd nu. Wij hebben er bij het College op aangedrongen dat wel goed geluisterd moet worden naar de inwoners van Honselersdijk. In ieder geval zal het kerkgebouw op korte termijn worden gekocht, waardoor de nieuwbouw van basisschool De Hoeksteen vlot kan worden gerealiseerd. Van Endeldijk nr. 3 wordt de huidige karakteristieke stijl bewaard. De gaten in de Dijkstraat zullen worden bebouwd. Een en ander zal in 2019 klaar zijn inclusief de uitbreiding supermarkt en parkeerterrein. Prima plan, mits uiteraard voldoende draagvlak is bij de inwoners en ondernemers van Honselersdijk. Snel aan de slag, want het heeft al te lang geduurd.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Initiatiefvoorstel Westland Verstandig invoering referendum vindt brede steun bij andere partijen

Westland Verstandig heeft voor de zomer al een initiatiefvoorstel gemaakt waardoor het mogelijk wordt in Westland in een vroeg stadium over belangrijke kwesties de burgers te raadplegen/naar hun mening te vragen. Die burgerraadpleging kan dan gebeuren zowel op initiatief van de Raad als op initiatief van een aantal burgers. Een eerste referendumverzoek kan gedaan worden door enkele tientallen burgers en het definitieve verzoek moet ondersteund worden door circa 4.000 Westlanders. Daarna kan het referendum plaatsvinden. In de voorgestelde tekst van de verordening wordt vermeld dat het referendum over alle onderwerpen kan plaatsvinden behalve over een aantal uitzonderingen zoals begroting, gemeentelijke tarieven en belastingen. Als de Raad al een besluit genomen heeft, dan is geen referendum meer mogelijk. Onderwerpen waar een referendum wel voor mogelijk is zijn grote projecten die ingrijpende gevolgen hebben voor de Westlandse samenleving. Een goede zaak als deze verordening door de Raad wordt aangenomen, zodat de mening van de burgers op specifieke onderwerpen echt ertoe zal doen. Zie op onze site voorbeelden van referenda gehouden bij Nederlandse gemeenten.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Initiatiefvoorstel Westland Verstandig invoering referendum vindt brede steun bij andere partijen

Westland Verstandig heeft voor de zomer al een initiatiefvoorstel gemaakt waardoor het mogelijk wordt in Westland in een vroeg stadium over belangrijke kwesties de burgers te raadplegen/naar hun mening te vragen. Die burgerraadpleging kan dan gebeuren zowel op initiatief van de Raad als op initiatief van een aantal burgers. Een eerste referendumverzoek kan gedaan worden door enkele tientallen burgers en het definitieve verzoek moet ondersteund worden door circa 4.000 Westlanders. Daarna kan het referendum plaatsvinden. In de voorgestelde tekst van de verordening wordt vermeld dat het referendum over alle onderwerpen kan plaatsvinden behalve over een aantal uitzonderingen zoals begroting, gemeentelijke tarieven en belastingen. Als de Raad al een besluit genomen heeft, dan is geen referendum meer mogelijk. Onderwerpen waar een referendum wel voor mogelijk is zijn grote projecten die ingrijpende gevolgen hebben voor de Westlandse samenleving. Een goede zaak als deze verordening door de Raad wordt aangenomen, zodat de mening van de burgers op specifieke onderwerpen echt ertoe zal doen. Zie op onze site voorbeelden van referenda gehouden bij Nederlandse gemeenten.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Initiatiefvoorstel Westland Verstandig invoering referendum vindt brede steun bij andere partijen

Westland Verstandig heeft voor de zomer al een initiatiefvoorstel gemaakt waardoor het mogelijk wordt in Westland in een vroeg stadium over belangrijke kwesties de burgers te raadplegen/naar hun mening te vragen. Die burgerraadpleging kan dan gebeuren zowel op initiatief van de Raad als op initiatief van een aantal burgers. Een eerste referendumverzoek kan gedaan worden door enkele tientallen burgers en het definitieve verzoek moet ondersteund worden door circa 4.000 Westlanders. Daarna kan het referendum plaatsvinden. In de voorgestelde tekst van de verordening wordt vermeld dat het referendum over alle onderwerpen kan plaatsvinden behalve over een aantal uitzonderingen zoals begroting, gemeentelijke tarieven en belastingen. Als de Raad al een besluit genomen heeft, dan is geen referendum meer mogelijk. Onderwerpen waar een referendum wel voor mogelijk is zijn grote projecten die ingrijpende gevolgen hebben voor de Westlandse samenleving. Een goede zaak als deze verordening door de Raad wordt aangenomen, zodat de mening van de burgers op specifieke onderwerpen echt ertoe zal doen. Zie op onze site voorbeelden van referenda gehouden bij Nederlandse gemeenten.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Initiatiefvoorstel Westland Verstandig invoering referendum vindt brede steun bij andere partijen

Westland Verstandig heeft voor de zomer al een initiatiefvoorstel gemaakt waardoor het mogelijk wordt in Westland in een vroeg stadium over belangrijke kwesties de burgers te raadplegen/naar hun mening te vragen. Die burgerraadpleging kan dan gebeuren zowel op initiatief van de Raad als op initiatief van een aantal burgers. Een eerste referendumverzoek kan gedaan worden door enkele tientallen burgers en het definitieve verzoek moet ondersteund worden door circa 4.000 Westlanders. Daarna kan het referendum plaatsvinden. In de voorgestelde tekst van de verordening wordt vermeld dat het referendum over alle onderwerpen kan plaatsvinden behalve over een aantal uitzonderingen zoals begroting, gemeentelijke tarieven en belastingen. Als de Raad al een besluit genomen heeft, dan is geen referendum meer mogelijk. Onderwerpen waar een referendum wel voor mogelijk is zijn grote projecten die ingrijpende gevolgen hebben voor de Westlandse samenleving. Een goede zaak als deze verordening door de Raad wordt aangenomen, zodat de mening van de burgers op specifieke onderwerpen echt ertoe zal doen. Zie op onze site voorbeelden van referenda gehouden bij Nederlandse gemeenten.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

gehouden-lokale-referenda-in-nederland

Back To Top