skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 29 augustus 2017 inzake De Watertoren

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 29 augustus 2017

Voor de Watertoren te Naaldwijk is een omgevingsvergunning aangevraagd en ter inzage gelegd. We kregen inmiddels het complete dossier. Wethouder Rijneveen gaf al een zeer positief commentaar in de pers. De raad dient overigens de verklaring van geen bedenkingen te geven omdat een forse afwijking van het bestemmingsplan gaat plaatsvinden. Door de bouw van 9 appartementen wordt afgeweken van de groen, maatschappelijke en “archeologische” bestemming. Het college gaat voorbij aan de negatieve adviezen van de Minister en de gemeentelijke monumentencommissie. Ook de negatieve invloed van het plan op de omgeving v.w.b. parkeren, ontsluiten en lichthinder wordt door het college weggepoetst.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Waarom legt de wethouder dit fel omstreden plan niet eerst voor aan de Cie / raad voordat hij zich publiekelijk positief uitlaat over de vergunningverlening? De wethouder zak toch wel een verklaring van geen bedenkingen aan de raad vragen?
  • Waarom worden adviezen vanuit het erfgoed eigenlijk zonder grond ter zijde geschoven en wordt daarvan afgeweken?
  • Denkt het college dat op deze wijze uiteindelijk een omgevingsvergunning stand zal houden?
  • Waarom zijn de omwonenden niet meer en beter betrokken bij dit plan en krijgen zij de indruk dat “alles al beklonken is”?
  • Waarom zijn omwonenden niet vooraf geïnformeerd? 

Peter Duijsens
Fractievoorzitter Westland Verstandig

Back To Top