skip to Main Content

Stoer doorgaan ook in 2017!

Stoer doorgaan ook in 2017; Voor Westland Verstandig blijft gelden: recht door zee en uitkomend voor onze mening; andere bestuurscultuur in Westland gewenst

2016 was in politiek Westland een bewogen jaar. Vele goede zaken werden, mede op ons initiatief, op stapel gezet en deels gerealiseerd. We noemen een aantal voorbeelden: financiële ondersteuning mantelzorgers, meer woningen in en bij de dorpskernen, pas op de plaats van onzinnige handhaving in buitengebieden, voorlopig niet doorgaan 100 strandhuizen op strand, initiatief Leefbos, diverse verbeteringen op gebied van de zorg. We stonden ook vaak alleen met goede plannen voor de burgers. Goed is het dan wel te zien dat na enige tijd de rest van de politiek onze plannen wel oppikt. Politiek, tja. Helaas constateren we daarnaast veel te vaak -het is symptomatisch- dat vanuit het College van Burgemeester en Wethouders onjuiste, onvolledige en fors gekleurde feiten komen waarmee de belangen van onze burgers geschaad worden. Dat gedrag wordt dan afgedekt door de meeste politieke partijen. Ofwel vanwege het pluche ofwel gemakzucht ofwel gebrek aan kunde is de reden. Daardoor worden besluiten genomen die gewoonweg niet deugen en ingegeven worden door andere belangen dan het burgerbelang. We zijn dan tegen en geven aan waarom en komen met alternatieven. Te weinig wordt naar de burgers geluisterd en worden problemen waar burgers mee zitten door College en de meeste politieke partijen niet serieus genomen. Enkel voor de bühne worden dingen gedaan. Toezeggingen worden niet nagekomen en wat vandaag “wit” is, is morgen zonder toelichting ineens “zwart”. Kort en goed: de bestuurscultuur deugt niet. Geregeld wijzen we daarop en pogen dat ten goede te veranderen op inhoud. Immers voor ons telt vooral het belang van burgers. De burgers willen een bestuur wat hun belangen voorop stelt en heel veel aandacht schenkt aan de leefomgeving, voldoende zorg dichtbij en transparant en eerlijk is voor iedereen. De burgers willen ook geen geldverkwistende gemeente. Of dat nu investeringen betreft die onnodig zijn, te dure bedrijfsvoering of veel geld kostende procedures waar een simpele oplossing ook mogelijk was. Westland Verstandig hoopt echt dat in 2017 meer aandacht geschonken wordt aan een betere bestuurscultuur, we het gesprek op inhoud kunnen voeren, meer menselijke maat en het centraal stellen van de burgers voor wie we het tenslotte allemaal doen.

 

Namens de fractie Westland Verstandig

Peter Duijsens

 

Back To Top