skip to Main Content

Tegemoetkomingsregeling asbest niet voldoende

Tegemoetkomingsregeling asbest niet voldoende. Gemeente moet zelf direct saneren en zorgen voor een asbestvrije wijk. Bewoners mogen niet de dupe worden van door de gemeente veroorzaakte vertraging. Burgemeester ontkent niet langer meer dat wel nog asbest aanwezig is in, op en rondom een groot aantal woningen

Inmiddels zijn we al weer een aantal weken verder en nog steeds is de gemeente niet begonnen met daadwerkelijk saneren van de nog met asbest vervuilde woningen en openbaar gebied. Wel wordt inmiddels erkend dat uit rapporten blijkt dat in  vele tientallen woningen, tuinen en daken nog veel asbest is aangetroffen. Dit blijkt uit de 98 opgemaakte rapporten die na april 2015 zijn opgemaakt. Dat blijkt ook uit het feit dat nog steeds asbest wordt aangetroffen in openbaar gebied. Hiermee staat ook vast dat de eerdere uitlatingen van de burgemeester onjuist waren. In het belang van de volksgezondheid is het dat opruiming direct plaatsvindt. Dat had de gemeente natuurlijk al moeten doen direct na de brand, een jaar geleden. Toen zijn de tuinen voor de helft gedaan en zijn de daken nagenoeg overgeslagen. De huidige situatie is daar het directe gevolg van. Westland verstandig vindt dat de bewoners niets kunnen doen aan de huidige situatie en dat de gemeente de resterende saneringen direct moet uitvoeren op haar kosten. Die kosten moeten dan verhaald worden op de veroorzaker en de sanerende bedrijven en adviseurs die begin 2015 duidelijk steken hebben laten vallen. Als uit onderzoek blijkt dat de gemeente zelf tekortgeschoten is, dan zal geen verhaal mogelijk zijn. Het College komt nu met een niet toereikend voorstel. Subsidie wordt toegekend aan de eigenaar van een te saneren woning van 50% van de kosten met een maximum van € 7.500,– bij een inkomen van ca. € 32.000,– bij meerpersoonshuishoudens en ca.€ 25.500,– bij eengezinshuishoudens en bij mensen die met pensioen zijn een inkomen van € 18.000,– bij eenpersoonshuishoudens en € 25.500,– bij meerpersoonshuishoudens. Erg magere regeling die niet toereikend is en ook niet echt bijdraagt aan een snelle oplossing. Dit moet echt anders wil sanering op korte termijn plaatsvinden. Natuurlijk wil het College ook nog steeds bestuursdwang gaan toepassen, maar nogmaals je eigen burgers in nood, die niets aan de situatie kunnen doen, dreigen hen verder in de problemen te brengen is ongehoord van dit College bestaande uit CDA, VVD, PW en GemeenteBelang Westland. Wrang en eigenlijk ongelofelijk! Wel geld voor onzinnige Westland marketing die weinig oplevert, wel geld voor 2 te dure halve gemeentehuizen, wel geld voor grote pr-afdelingen voor de propaganda van dit College, wel geld voor taxivervoer van collegeleden, wel geld voor veel te veel wethouders die vooral met zichzelf bezig zijn en hun eigen bijbaantjes etc.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top