skip to Main Content

Vragen aan College inzake afhaal lockersysteem medicijnen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

28 april 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake afhaal lockersysteem medicijnen

 

Vraag 864 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

In Westland is de voorziening dat 24 per dag en 7 dagen per week een apotheek beschikbaar is, al weer een tijdje terug komen te vervallen. Zowel het College als apothekers konden een en ander niet meer organiseren.

Nu heeft apotheek Vroondaal een afhaal lockersysteem waardoor men niet meer gebonden is aan de openingstijden, maar de medicijnen afgehaald kunnen worden wanneer men dat wil, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Het afhaalsysteem blijkt veilig en snel te zijn. De 24 uurs afhaalservice geldt niet alleen voor geneesmiddelen die eerder gebruikt zijn. Het geldt ook voor medicijnen die voor het eerst gebruikt gaan worden. Voorwaarde is wel dat het gebruik van de medicijnen vooraf is doorgenomen met de apotheek, dan wel de huisarts. Dat alles kan dan ook telefonisch. Om de kluis te openen is er een afhaalcode nodig. Deze wordt verstrekt per mail op het moment dat de medicijnen in het kluisje geplaatst worden. Steeds wordt er een nieuwe code afgegeven.

De vraag is of dit niet ook een redelijk alternatief voor Westland is en dat de gemeente samen met de apothekers een dergelijk afhaal lockersysteem ook in Westland plaatst.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  •  Is het College bereid om met de apothekers te bezien of een dergelijk afhaal lockersysteem ook in de Westlandse dorpskernen kan worden geplaatst, zodat het vervallen van de nachtapotheek op deze wijze wellicht enigszins gecompenseerd kan worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens en Renate van der Giessen

 

Back To Top