skip to Main Content

Vragen aan College inzake rupsnesten

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

29 april 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake rupsnesten

 

 

Vraag 865 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie krijgt weer vragen over de rupsnesten in het duingebied bij met name Ter Heijde. In het verleden gaf dat problemen en kriebel in de keel en uitslag. Vooral in deze Coronatijd moeten we preventief bezig zijn. Vorige jaren was het beleid dat deze niet werden weggehaald.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is het College bereid om nu wel, gezien de bijzondere tijd, hier actie te ondernemen of dient dat door Delfland, dan wel door Rijkswaterstaat te gebeuren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top